Familie- og børnepsykolog

Børnepsykolog og familieterapeut kan hjælpe med vejledning og behandling til børn, unge og familier. Mød os i København, Lyngby, Farum, Vordingborg og København. Vi tilbyder også online konsultationer med sikker videoforbindelse.

Privat klinik med kort ventetid.

Mistrives dit barn?

En børnepsykolog eller familieterapeut kan hjælpe med at afdække og behandle børn og unges mistrivsel. Behandling af børn foregår oftest i tæt samarbejde med forældre. Forældre modtager løbende vejledning og værktøjer til at hjælpe barnet til en holdbar forandring. Vi arbejder med evidensbaserede metoder og er optaget af hurtigt at skabe resultater, der hjælpe dit barn med at takle udfordringer og udfolde sig naturligt.

Se forskellige artikler vedrørende psykologens arbejde med børn.

Testning, udredning og behandling hos erfaren børnepsykolog

Vi tilbyder udredning, testning og rapportskrivning af dit barnets færdigheder. Herudover tilbyder vi sparring på og en “second-opinion” til rapporter og tests udarbejdet af anden aktør.

En af de tests vi tilbyder til at forstå dit barns kognitive færdigheder er en WISC test.

Familieterapi

Relationen mellem børn og forældre, og søskende imellem, indeholder mange potentielle konflikter. De kan udspringe af de naturlige krav forældrerne stiller til barnet og/ eller barnets trivsel i de rammer og relationer barnet indgår i udenfor familien.

Familieterapi inddrager relevante personer fra familien og eventuelt institution eller skole. Familien lærer at forstå barnets behov, kommunikere, sætte grænser og håndtere egne reaktioner på en måde, der giver plads og rum til samliv i familien.

Der kan arbejdes med søskendedynamik eller med redskaber, der giver hele familien bedre forudsætninger for at håndtere konflikter.

I terapien får I mulighed for at afprøve redskaber, som I efterfølgende kan bruge hjemme.

Hvor kan jeg se en børnepsykolog?

Vi har psykolog med speciale i børn på samtlige kontorer; Lyngby, Farum, København, Solrød og Vordingborg. Vi tilbyder desuden samtaler online i hele landet.

Cool-kids og Chilled

Cool-Kids og Chilled er forskningsbaserede forløb til børn (Cool-Kids) og unge (Chilled). Behandlingsprogrammerne er udviklet til håndtering af angst, depression og eller adfærdsvanskeligheder og afholdes af autoriseret børnepsykolog.

I behandlingen arbejdes der blandt andet med følgende emner:

   • Hvad er angst og forbindelsen mellem tanker, følelser og krop
   • Opstilling af målsætning for arbejdet med angsten
   • At lære at tænke realistisk
   • Bange tanker og rare tanker
   • Opmuntring til modig adfærd i stedet for bekymret adfærd
   • Se frygten i øjnene via eksponering
   • Kreativ eksponering ved hjælp af trappestiger
   • Åndedræts- og afslapningsøvelser
   • Lære at klare vanskeligheder og problemer
   • Arbejde med sociale færdigheder og selvsikkerhed

Individuelle forløb i hele landet

Vi tilbyder individuelle forløb med Cool-Kids og Chilled. Det betyder at dit barn kan starte når det passer jer. Behandlingen kan foregå på vores kontorer eller online via krypteret videoforbindelse.

Læs mere om Cool Kids og Chilled her.

Børn med diagnose eller særlige udfordringer

Har dit barn fået en diagnose eller et særligt behov? Vi hjælper dig med at forstå; hvad det betyder for barnet i praksis og hvordan I som forældre bedst kan støtte op om barnet hjemme og uden for hjemmet.

Børnepsykologen kan vejlede om

Vi rådgiver forældre til børn med særlige behov og diagnoser som f.eks.:

 • ADHD
 • Autisme
 • Asperger
 • Angst
 • OCD
 • Depression

 

Online børnepsykolog

Vi tilbyder konsultationer med sikker online videoforbindelse. Børn og unge er ofte helt fortrolige med brugen af mediet og vores erfaring fortæller os, at vi kan skabe samme positive resultater med brug af videosamtaler.

Hvad kræver det af udstyr?

Det er nemt at starte videosamtaler med os. Det kræver blot at du har en PC, MAC eller tablet med kamera og mikrofon. Du får tilsendt et link når vi har lavet en aftale. Tryk på linket og videoforbindelsen åbner i din webbrowser. Læs mere om online konsultationer her.

Krypteret forbindelse

Software krypterer forbindelsen “end-to-end” og er GDRP godkendt.

Kontakt børnepsykolog med speciale i børn og ungeområdet

Vi har mange års erfaring med behandling af børn og unge. Vi tilbyder behandling i gruppe, individuel og sammen med familien.

  Krypteret kommunikation?

  *Vælg ikke en privat kode - vi kan læse den.

  Vælg kontor for mere info

  Lyngby Hovedgade 96, K3
  2800 Kgs Lyngby
  Vendersgade 4, 2. sal
  1363 København K
  Rådhustorvet 5a, 2. sal
  3520 Farum
  Solrød Strandvej 92
  2680 Solrød Strand
  Kirketorvet 16
  4760 Vordingborg
  Færgeparken 21
  3600 Frederikssund