Compassion Focused Therapy (CFT)

Behandling med Compassion Focused Therapy (CFT)

Compassion Focused Therapy (CFT) er metodisk placeret indenfor rammerne af den 3. bølge kognitive terapi. De bagvedliggende begreber og metoder er inspireret af evolutions og neurokognitive studier af balance, harmoni og accept.

Den evolutionsmæssige forklaringsmodel beskriver, hvordan vores hjerner har tilpasset sig et miljø, hvor det ofte er fordelagtigt at overdrive trusler og farer. Dette er et naturligt fænomen og i sig selv ikke et tegn på psykisk ubalance. Det afgørende punkt er, om den tid og ressourcer folk bruger på at forholde sig til trusselbilleder. Det kan skabe stress, depression og andre psykiske symptomer.

Behandlingsfokus CFT 

Fokus for CFT er, at bringe mere aktivitet og opmærksomhed i det center af hjernen, som er forbundet med velvære og tilstedeværelse. Træning foregår bl.a. ved korte meditationsøvelser og gennem perspektivskifte, der hjælper klienten med at opleve selvomsorg. Fra det udgangspunkt lærer klienten at møde og interagere med omverdenen.

Varianter af Mindfulness en integreret del metoden.

CFT og evidens

Der er evidens for effektiviteten af metoden; både i form af neurologiske forandringer samt øget livskvalitet.

Folk med psykiske lidelser som angst, depression, stress, lavt-selvværd og PTSD har alle vist sig at have en positiv effekt af behandlingen.

Kontakt psykolog

Har du behov for en aftale eller afklaring på et spørgsmål så skriv til vores psykologer. Vi kan matche dig med en psykolog på baggrund af din problematik. Du får svar indenfor 24 timer.

  Krypteret kommunikation?

  *Angiv kode på 8 karakterer - koden er synlig for os.

  Vælg kontor for mere info

  Lyngby Hovedgade 96, K3
  2800 Kgs Lyngby
  Vendersgade 4, 2. sal
  1363 København K
  Rådhustorvet 5a, 2. sal
  3520 Farum
  Solrød Strandvej 92
  2680 Solrød Strand
  Goldschmidtsvej 1, 1.th.
  4760 Vordingborg
  Færgeparken 21
  3600 Frederikssund