SamtaleInformation

Inden første samtale

Afbud

Er du forhindret i at møde op bedes du meddele det inden kl 9 den første hverdag før din aftale. Du kan bruge email, telefon eller telefonsvarer. SMS kan ikke bruges. Når vi får besked i god giver det os mulighed for at tilbyde den tid vi har reserveret til dig til en anden. Modtager vi ikke rettidigt afbud vil du blive opkrævet konsultationshonorar. Bemærk at selv hvis du er dækket af en forsikring dækker de oftest ikke sene afbud og udeblivelser.

Er du forhindret i at møde pga influenzalignende symptomer eller andet, der holder dig hjemme – kan vi umiddelbart ændre din tid til en telefonkonsultation.

Varighed

Samtalen varer 45 min og herudover er der afsat 5min. til afregning og evt. aftale af ny tid. I alt er der afsat 50min. På samme måde, hvis du har reserveret en længere session er de sidste 5 minutter altid afsat til betaling og evt. at aftale ny tid.

Antal konsultationer

Det er svært på forhånd, at sige, hvor mange konsultationer, der vil hjælpe dig. Ofte varer et forløb et sted mellem 3 og 10 konsultationer over en periode på 3-6 måneder. Det afhænger af problematikken og dine mål. Du afgør selv, hvornår du ikke længere har behov for samtaler. Hvis dine samtaler er dækket af en forsikring er forløbet begrænset til behandling af den belastning, som udløste dækningen.

Afslutning og feedback

Når du har fået den hjælp du er kommet efter afsluttes samtalerne. Vi værdsætter feedback og vil meget gerne have et par ord, der kan hjælpe os til at blive bedre. Det kan du f.eks. gøre ved at sende en mail efter endt forløb.

Sommetider sætter et forløb en reaktion i gang og det kan skabe tvivl om behandlingen og formen. Det er vigtigt at du tager dialogen med din behandler så vi kan undersøge, dit behov og hjælpe dig bedst muligt.

Betaling

Vi tager desværre ikke imod betalingskort og efter konsultationen afregnes med MobilePay eller kontant. Hvis du betaler kontant så bring det præcise beløb, da vi ikke har byttepenge. Undtagen er forsikringssager, medarbejderordninger og andre sager, hvor vi efter forudgående aftale kan fremsende faktura. Du hæfter selv for betaling, såfremt forsikringsselskab eller anden betaler ikke opfylder betalingsforpligtelsen.

Samtaleforløb

Under den første samtale hjælper vi med at skabe klarhed over problemerne og reaktionsmønstre. Ofte vil det være muligt at starte behandlingen allerede under første konsultation. Mellem konsultationerne kan vi aftale hjemmeopgaver (f.eks. reflektionsøvelser), der kan hjælpe dig med at komme tættere på dine mål.

Forberedelse

Før du kommer til første samtale bør du overveje, hvilke mål du gerne vil opnå med behandlingen. Du kan spørge dig selv: Hvordan vil jeg gerne være anderles/ have det anderledes når behandlingen er afsluttet. Du kan f.eks. tænke på dine relationer til familie, venner, kollegaer, karriere, job, uddannelse, fritid m.v. Når du har fået et overblik over, hvad du gerne vil have, der skal være anderledes kan du måske beskrive, de symptomer, der generer dig eller som gør det vanskeligt, at skabe de forandringer, du ønsker. Er det vanskeligt at forberede kan vi sammen begynde med at afklare, hvad du gerne vil have ud af samtalerne.

Spørgsmål

Et samtaleforløb sætter ofte forskellige tanker og spørgsmål i gang. Under samtalen kan du frit spørge og/ eller adressere tanker og følelser, som dukker op. Du vælger selv, hvad du vil arbejde med og hvor tæt du ønsker at gå – hold dig ikke tilbage.

Supervision

Vi modtager supervision, hvor behandling, teori og metoder drøftes med andre. Det foregår i et rum blandt professionelle psykologer, som er underlagt samme tavshedspligt. Målet er, at optimere udbyttet af dine samtaler.

Tavshedspligt

Vi er underlagt skærpet tavshedspligt og det betyder, at alt det du fortæller, bliver behandlet indenfor gældende lovgivning. Undtagelser til tavshedspligten er vedtaget ved lov, som ikke kan fraviges.