Forædre-kompetenceundersøgelser

Vi laver forældrekompetenceundersøgelser, tilknytningsundersøgelser og til kommuner og offentlige instanser.

Vi tilbyder at udarbejde et tilbud, der beskriver processen, der leder op til besvarelsen af opdraget indenfor socialministeriets retningsliner. Når undersøgelsen er sat i gang holder vi jer løbende orienteret om processen.

Vi tilbyder forældrekompetenceundersøgelser i hele landet.

 

Om undersøgelsen

Forældrekompetenceundersøgelser og tilknytningsundersøgelser bruges af offentlige myndigheder når der skal tages stilling til anbringelse og adoption. Der stilles høje faglige krav til psykologen der udfører opgaven.

Der er af Socialstyrelsen udarbejdet retningslinjer for processen, lovkrav, anbefalinger og god praksis for undersøgelserne. Målet er at beskrive en proces og praksis, som psykologen kan arbejde systematisk ud fra.

Retningslinerne besriver,, hvordan en forældrekompetenceundersøgelsen og tilknytningsundersøgelsen opnår en høj kvalitet og beslutningsgrundlag for rekvirenten. Processen sikrer herudover en systematisk arbejdsgang og ensartet kvalitet.

 

Vi indsamler viden

En forældrekompetenceundersøgelse er sammensat af en række forskellige obersvationer, interviews og og tests. Den indsamlede viden analyseres og sammensættes i en helhed. De enkelte undersøgelser uddybes ved behov for at sikre en høj faglig standard og konklusion, der afspejler de faktiske forhold. Socialstyrelsens retningslinier følges.

Nedenfor er listet den måde, vi typisk indsamler information i forbindelse med udarbejdelse af rapporten:

 • Samtale med forældre
 • Observationer af samspil mellem forældre og barn
 • Tests af forældre; kognitive tests, personlighedstests, strukturerede interviews. De anvendte tests er tilpasset den enkelte forældre og der suppleres evt. med tests når der er behov for yderligere indsigt og nuanceringer.
 • Samtale med barn
 • Samtaler med relevante professionelle omkring familien; f.eks. pædagoger og lærere.

Proces; forældre-kompetenceundersøgelse

Vi arbejder systematisk og følger som udgangspunkt nedenstående proces når vi udarbejder forældrekompetenceundersøgelsen.

 1. Henvendelse; Kommunen henvender sig med henblik på et tilbud. Kommunen sender en kort opsummering af den aktuelle sag og bekymring. EGOLAB læser materialet igennem og vi afgiver et foreløbigt tilbud og fremsender beskrivelse af arbejdsproces og aftale.
 2. Krypteret kommunikation og opdrag; Vi opsætter krypteret kommunikation per mail og kommunen sender sagsakter og opdrag. Herefter, bekræftes tilbuddet.
 3. Opstartsmøde; Parterne – EGOLAB psykolog, kommunens sagsbehandler og forældre – aftaler opstartsmøde. På mødet introduceres undersøgelsen og formålet for forældrerne. Der aftales møder for observationer og tests med forældre.
 4. Indsamling af viden; Tests, observationer, interviews gennemføres over en periode på typisk 1 måned og indtil, psykologen vurderer, at have tilstrækkeligt med information til at udarbejde en retvisende vurdering. Testbehov tilpasses evt med yderligere tests. Forældre bliver orienteret om undersøgelses og testsresultater.
 5. Analyse og sammenfatning; de indsamlede informationer analyseres og sammensættes i en rapport, der besvarer opdraget.
 6. Gennemgang af undersøgelsens konklusioner; alle tests og observationer gennemgås med forældre.
 7. Afslutning; Der afholdes afsluttende møde med sagsbehandler og forædre. Sagsbehandler modtager den samlede forældrekompetenceundersøgelse.

Fra sagsbehandlerens henvendelse til afslutning af rapporten går der typisk lidt over 2 måneder afhængig af omfanget af den enkelte undersøgelse og forældrernes mødefleksibilitet.

Kvalitetssikring; Kvaliteten af undersøgelsen kan have gennemgribende konsekvenser for familien. Det er derfor vigtigt med omhu og de rette kompetencer. Vi benytter os af supervision og evt. to psykologer på opgaven. Der er altid være tilknytet en erfaren og autoriseret psykolog på opgaven.

Kontakt os for at få at et tilbud eller hvis du har spørgsmål. Vi svarer indenfor 24 timer.

Pris

Prisen for en forældrekompetenceundersøgelse opgøres i forhold til anvendt tid og aktuelle timepris.

Der afregnes transport efter aftale.

Tidsforbruget til en undersøgelse af én forældre ligger typisk omkring 50-55 timer og ca 100 timer ved to forældre.

EGOLAB tilbyder forældrekompetenceundersøgelser i hele landet.

Få et tilbud på en forældrekompetenceundersøgelse

Kontakt os på kontaktformularen nedenfor, hvis du har spørgsmål eller behov for en forældrekompetenceundersøgelserne. Vi tilstræber at kunne opstarte en opgave inden for 1 måned.

  Krypteret kommunikation?

  *Angiv kode på 8 karakterer - koden er synlig for os.

  Vælg kontor for mere info

  Lyngby Hovedgade 96, K3
  2800 Kgs Lyngby
  Vendersgade 4, 2. sal
  1363 København K
  Rådhustorvet 5a, 2. sal
  3520 Farum
  Solrød Strandvej 92
  2680 Solrød Strand
  Goldschmidtsvej 1, 1.th.
  4760 Vordingborg
  Færgeparken 21
  3600 Frederikssund