Intelligenstests (IQ) af børn og voksne (WAIS og WISC)

Få større indsigt i dine kompetencer med en WAIS eller WISC test. Vi tilbyder intelligenstestning (IQ) af børn og voksne. Med en testrapport får du et detaljeret indblik i forskellige kognitive funktioner, der kan hjælpe dig til at forstå dine relative styrker.

Intelligenstestning (IQ) af børn med WISC

Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC) er en test udviklet til at vurdere dit barns (6-16 år) kognitive funktioner (intelligens eller IQ) i forhold til den normale fordeling for alderen. Testen er opdelt i flere forskellige temaer, der samlet set giver en vurdering af intelligens. WISC er den største og p.t. bedste test til vurdering af barnets intellekt.

Testens opdeling i temaer gør den særlig brugbar i forhold til vurdering af særlige udviklede eller nedsatte kompetencer. Den giver således en forståelse om, der er et eller flere områder, der er særlig stærke.

Testen er lavet af Pearson og du kan læse meget mere om WISC delprøver m.v. på deres hjemmeside.

Hvad kan WISC bruges til?

WISC er specifikt udviklet til børn og unge i aldersgruppe 6 til 16 år. Den bruges oftest, som værktøj i skole- og uddannelsesregi med henblik på at tilpasse undervisningen og opgaver i forhold til barnets kognitive kompetencer.

En intelligenstest indgår også i udredninger for f.eks. ADHD og autisme (f.eks. asperger), og forskellige neurologiske undersøgelser.

Testning af børns intelligens laves altid med henblik på at sikre barnet optimale rammer for læring og udvikling.

Hvor lang tid varer en WISC test?

Vi afsætter typisk 2 timer til at gennemføre testen. Ofte vil barnet være færdig med testen efter 1-1½ time. Herefter scorer vi de forskellige deltests og sammensætter en rapport. I vil modtage rapporten efter 2-3 dage.

Når bekymringer fra skole er udløsende faktor

Typisk observerer en lærer eller pædagog vanskeligheder, der tolkes som et besvær ved at fokusere på opgaven eller forstyrrelser af undervisningen. Lærerteamet vil forsøge at forstå og afhjælpe elevens vanskeligheder med at følge undervisningen.

Læreren tager først en snak med forædre for at afklare, om der er faktorer i hjemmet, der påvirker barnets skolegang – f.eks. konflikter med søskende, forældre o.lign. Er der ikke en oplagt passerende årsag vil man kontakte Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) som er skolernes rådgivnings- og sparingspartner. Når barnets vanskligheder er overdraget til PPR er det PPR, der vurderer behovet for en test og evt. andre pædagogiske tiltag.

I praksis er det oftest større opmærkomhed på børn med færre kognitive kompetencer fremfor dem, der har flere. Dette uanset, at et barn der relativt set har flere kognitive kompetencer kan opleve, det mindst ligeså frustrerende, som er barn, der har vanskeligt ved at løse aldersvarende opgaver. Det mere intelligente barn kan virke urolig og virke usamarbejdsvillig fordi opgaverne ikke stimulerer tilstrækkeligt. Den mindre intelligente kan på samme måde optræde urolig fordi niveuaet er for højt og barnet er håbløs i forhold til at kunne løse opgaverne.

Med en testrapport i hånden vil lærere og pædagoger få en bedre indsigt i de udfordringer barnet har i forbindelse med underviningen. En tilpasning af undervisning og opgaver kan give barnet et mere motiverende miljø, hvor dets færdigheder og læring udvikles i forhold til dennes kompetencer.

Andre udløsende faktorer

Testen kan også bruges sammen med andre tests i f.eks. udredning for forskellige former af autisme som f.eks. Asperger eller neurologiske undersøgelser udløst af hovedtraumer.

Book tid til WISC

Vi tilbyder testning af dit barn med kort ventetid. WISC udføres på vores kontorer og i nogle tilfælde kan den også administrere den online.

Aktuelle priser på intelligenstestning finder du her.

Når du reservere tiden skal du være opmærksom på, at vi har brug for samtykke fra begge barnets myndighedshavere – begge forældre ved delt forældremyndighed. Book tid her.

Intelligenstestning (IQ) af voksne med WAIS

Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS) er en intelligenstest (IQ) for voksne. Den er pålidelig og giver et nuanceret billede af den voksnes kognitive færdigheder fordelt på en række temaer, der tilsammen udgår det vi kalder for intelligens eller IQ.

Testen er blevet standardiseret således, at der findes en “normalfordeling”, som man kan sammenligne sig med. Testrapporten giver en detaljeret indsigt i om testpersonen har nogle særligt stærke eller nedsatte funktioner i forhold til den alderssvarende population.

WAIS bruges til unge og voksne fra ca 16 år. Læs også mere om testen hos udbyder.

Hvad er formålet med en WAIS intelligenstest (IQ)?

WAIS bruges oftest i psykologiske undersøgelser og udredninger. Det vil typisk være fordi, personen gennem en længere periode oplever vanskeligheder ved at fastholde et job eller uddannelse.

Både en øget eller nedsat intelligens kan give vanskeligheder i arbejdsmæssige sammenhænge. En intelligenstest vil således sjældent stå alene i en vurdering eller udredning af en person, der har vanskeligheder ved at fastholde et arbejde.

Herudover indgår intelligenstest oftest i vurderinger af forældrekompetencer, udredninger for Asperger eller hovedtraumer. Den vil dog aldrig stå alene.

Valget af en WAIS IQ test vil altid tages ud fra et perspektiv, der tilgodeser den berørte. Det kan f.eks. omsættes til, at testen hjælper personen med at forstå, hvilket jobs eller uddannelser, der vil matche personens kognitive kompetenceniveau.

Reserver tid til WAIS

Vi tilbyder intelligenstest på vores kontorer og i nogle tilfælde også online. Du kan typisk få lavet en test og rapport indenfor 3 uger. Kontakt os for at reservere tid til WAIS prøve.

Du kan også se hvad testen koster her.

 

Kontakt os for at få lavet en intelligenstest (IQ) af voksne eller børn (WAIS og WISC)

Vi laver WAIS og WISC tests af børn og voksne på vores kontorer og efter aftale i hjemmet eller online. Testen kan laves uden eller med kort ventetid.

  Krypteret kommunikation?

  *Angiv kode på 8 karakterer - koden er synlig for os.

  Vælg kontor for mere info

  Lyngby Hovedgade 96, K3
  2800 Kgs Lyngby
  Vendersgade 4, 2. sal
  1363 København K
  Rådhustorvet 5a, 2. sal
  3520 Farum
  Solrød Strandvej 92
  2680 Solrød Strand
  Goldschmidtsvej 1, 1.th.
  4760 Vordingborg
  Færgeparken 21
  3600 Frederikssund