Intelligenstests (IQ) af børn og voksne (WAIS og WISC)

Få større indsigt i dine kompetencer med en WAIS eller WISC test. Vi tilbyder intelligenstestning (IQ) af børn og voksne.

Intelligenstestning (IQ) af børn med WISC

Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC) er en test udviklet til at vurdere dit barns kognitive funktioner (intelligens eller IQ) i forhold til den normale fordeling for alderen. Testen er opdelt i flere forskellige temaer, der samlet set giver en vurdering af intelligens. WISC er den største og p.t. bedste test til vurdering af barnets intellekt.

Testens opdeling i temaer gør den særlig brugbar i forhold til vurdering af særlige udviklede eller nedsatte kompetencer. Den giver således en forståelse om, der er et eller flere områder, der er særlig stærke.

Testen bruges til børn og unge fra 6 til ca 16 år.

Hvad kan WISC bruges til? 

WISC bruges oftest af skole, som kan tilpasse undervisningen og opgaver i forhold til barnets kognitive kompetencer. Typisk observerer en lærer eller pædagog vanskeligheder, der tolkes som et besvær ved at fokusere på opgaven eller forstyrrelser i den sociale sammenhæng. Det kan være et symptom på en assymmetri mellem opgave niveau og barnets kompetencer. Med en test vil læreren bedre forstå, om de vanskeligheder der er observeret er et symptom på om opgaverne i undervisningen er for svære eller lette. En tilpasning af opgavens niveau med barnets færdigheder vil ofte afhjælpe, de symptomer, som læreren observerer.

Testning af børns intelligens laves altid med henblik på at sikre barnet optimale rammer for læring og udvikling.

Testen kan også bruges sammen med andre tests i f.eks. udredning for Asperger eller hovedtraumer.

Vi laver WISC tests på vores kontorer og i nogle tilfælde kan vi også administrere den online.

Intelligenstestning (IQ) af voksne med WAIS

Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS) er en intelligenstest (IQ) for voksne. Den er pålidelig og giver et nuanceret billede af den voksnes kognitive færdigheder fordelt på en række temaer, der tilsammen udgår det vi kalder for intelligens eller IQ.

Testen er blevet standardiseret således, at der findes en “normalfordeling”, som man kan sammenligne sig med. Med en test i hånden kan man således vurderer om man i forhold til den generelle population har nogle særligt stærke eller nedsatte funktioner.

WAIS bruges til unge og voksne fra ca 16 år.

Hvad er formålet med en WAIS intelligenstest (IQ)?

WAIS bruges oftest i psykologiske undersøgelser og udredninger. Det vil typisk være fordi, personen gennem en længere periode oplever vanskeligheder ved at fastholde et job eller uddannelse.

Både en øget eller nedsat intelligens kan give vanskeligheder i arbejdsmæssige sammenhænge. En intelligenstest vil således sjældent stå alene i en vurdering eller udredning af en person, der har vanskeligheder ved at fastholde et arbejde.

Herudover indgår intelligenstest oftest i vurderinger af forældrekompetencer, udredninger for Asperger eller hovedtraumer. Den vil dog aldrig stå alene.

Valget af en WAIS IQ test vil altid tages ud fra et perspektiv, der tilgodeser den berørte. Det kan f.eks. omsættes til, at testen hjælper personen med at forstå, hvilket jobs eller uddannelser, der vil matche personens kognitive kompetenceniveau.

Testen kan udføres på vores kontorer og i nogle tilfælde også online.

Kontakt os for at få lavet en intelligenstest (IQ) af voksne eller børn (WAIS og WISC)

Vi laver WAIS og WISC tests af børn og voksne på vores kontorer og efter aftale i hjemmet eller online. Testen kan laves uden eller med kort ventetid.

  Krypteret kommunikation?

  *Angiv kode på 8 karakterer - koden er synlig for os.

  Vælg kontor for mere info

  Lyngby Hovedgade 96, K3
  2800 Kgs Lyngby
  Vendersgade 4, 2. sal
  1363 København K
  Rådhustorvet 5a, 2. sal
  3520 Farum
  Solrød Strandvej 92
  2680 Solrød Strand
  Kirketorvet 16
  4760 Vordingborg
  Færgeparken 21
  3600 Frederikssund