Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) er en moderne evidensbaseret terapiform. Vi tilbyder behandling, undervisning og supervision med afsæt i ACT.

Hvad er ACT?

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) er en såkaldt “tredje bølge kognitiv adfærdsterapi”. Nærtbeslægtede kognitive terapiformer er bl.a. Metakognitiv Terapi, Functional Analytical Psychotherapy, FACT og Mindfulness.

Transdiagnostisk og almenmenneskelig metode

ACT modellen er en transdiagnostisk model. Det betyder, at de underliggende principper for mental sundhed og behandling ses i kontekst af nogle helt naturlige indre mekanismer. Udgangspunktet er, at mennesket er skabt “perfekt” og at udfordringer opleves som konsekvens af forsøg at undgå psykologisk indhold, der er uundgåeligt.

Når folk oplever at sidder fast i livet – det kan være i forbindelse med angst, stress, depression, kroniske smerter og kriser – er det ofte et resultat af manglende erfaring og tro på, at indholdes kan håndteres anderledes.

Psykoterapi og behandling med ACT

I ACT behandlingen undersøges samspillet mellem situation, tanker, følelser, sansemæssigt indhold og handlinger. Klientens triggere og den problemskabende adfærd udfoldes i samtalerne.

Heling sker gennem opbygningen af kapacitet til at håndtere triggere mere hensigtsmæssigt. På samme tid arbejdes målrettet med at skabe et rigt og meningsfyldt liv. Det er således ikke det psykologiske indhold per se, der er problemfyldt – det er måden indholdet håndteres på.

Forskningsbaseret

Som de fleste psykoterapeutiske tilgange er ACT også forskningsbaseret. Der er forskel på, hvad de forskellige retninger tillader at lade kvalificere til, at være forskningsbaseret. Det mest tilgængelige er forskellige typer af korrelationsstudier – dvs. man giver en gruppe terapi og ser på om det har en effekt over tid.

ACT er pt den eneste metode, der har en enndu højere grad af forskningsmæssig robusthed. ACT er baseret på RFT (Relational Frame Theory). RFT en teori, der forklarer sproglige fænomener, som tanker. Det helt unikke ved RFT, er at man kan isolere og teste forskellige variable. Dvs. der er ikke alene en korrelation med effekt. Man kan også pege på præcis, hvilke sproglige processer bag metoden, der er årsag til effekt.

Det betyder ikke nødvendigvis at metoden er mere “effektiv” end andre metoder. RFT giver alene indblik i, hvorfor ACT er effektiv, hvordan øvelser kan designes med god sandynslighed for effekt. På samme måde, kan RFT også forklare, hvorfor andre metoder er effektive.

Formidling af ACT

Metode og terapi formidles gennem oplevelsesorienterede øvelser. Dette er i kontrast til mere klassiske former for kognitive terapier samt de manual baserede former, hvor terapeuten er ekspert på klientens problem og terapien består af en stor del undervisning og vejledning.

Den oplevelsesbaserede tilgang betyder at terapeuten benytter mange praksisnære øvelser. Øvelser skræddersyes til den enkelte klients forståelsesramme og problem. Gennem øvelser får klienten erfaring med at håndtere triggere og situationer.

Redskaber og øvelser i terapien læner sig tæt op af klientens problemer i verden udenfor terapirummet. Det gør redskaberne direkte anvendelige i forhold til de problemer klienten oplever i hverdagen.

Psykolog med speciale i ACT

Leder du efter en erfaren ACT psykolog er du velkommen til at kontakte os. Vi tilbyder samtaler online i hele landet. Max B P er “Peer reviewed ACT Trainer” og mange års erfaring med undervisning og supervision. Læs om vores psykologer her.

Hvilke psykologiske problemer kan ACT behandle?

ACT har en påviselig behandlingseffekt på en lang række almindelige og kliniske problematikker som f.eks. livskriser, samlivsudfordringer, lavt-selvværd, stress, depression, angst, OCD, kronisk smerte, epilepsy, skizofreni og personlighedsforstyrrelser.

ACT uddannelse, kurser og supervision

Er du interesseret i et ACT uddannelse og kurser? Vi tilbyder kurser til psykologer, læger, psykoterapeuter og tværfagligt personale.

Har du brug for en sparringspartner og supervisor til at få dig igennem svære samtaler – eller personlige reaktioner – tilbyder vi ACT supervision.

Vi afholder både små intensive supervisionsgrupper for psykologer på vej mod autorisation og specialistuddannelsen samt løbende supervisionsgrupper. Vi kan finde en gruppe der matcher niveau og faglig sammensætning. Læs mere om act supervision her.

ACT introduktion og videoer

Nedenfor kan du se en kort introduktion til Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Videon er præsenteret af psykolog Max B Pedersen

ACT metaforer

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) er baseret på almenmenneskelige principper. Med relaterbare metaforer bliver de psykologiske mekanismer gjort levende og tydelige. Forståelsen sætter vejen for at designe egne meningsfulde til at håndtere psykologisk indhold og skabe nye veje i livet. Se med i videorne nedenfor når de præsenteres.

Løgnedetektoren og polygrafen; jeg vil ikke have angst

Løgnedetektoren – eller polygrafen – er en metafor, der illustrerer principperne omkring kontrol af den indre psykologiske tilstand. F.eks. er det muligt at kontrollere den indre psykologiske stemning?

Metaforen er baseret på Hayes et. al., fortolket og præsenteret af psykolog Max B Pedersen. Den indgår også i det online stresshåndteringsforløb på teletreet.dk.

Busmetaforen

Busmetaforen illustrer, hvordan psykologisk indhold kommer ind i vores liv, hvilken indflydelse vi kan give det og hvordan vi selv kan styring over det liv, vi gerne vil have.

Metaforen er baseret på Hayes et. al., fortolket og præsenteret af psykolog Max B Pedersen. Materialet indgår også i det online stressforløb på teletreet.dk.

Hvem og hvad er passagerne i bussen?

Nedenfor ses der nærmere på, hvad passagererne i bussen er og hvor de kommer fra.

Illustreret af Max B Pedersen inspireret af busmetaforen af Hayes et. al.

Kontakt ACT psykolog

Har du behov for en aftale med en psykolog, der er specialist i ACT eller har du et spørgsmål er du velkommen til at skrive til os nedenfor. Huske at skriv, at du er interesseret i at arbejde med ACT så vi kan matche dig med den rette behandler. Vi vender tilbage indenfor 24 timer.

  Krypteret kommunikation?

  *Angiv kode på 8 karakterer - koden er synlig for os.

  Vælg kontor for mere info

  Lyngby Hovedgade 96, K3
  2800 Kgs Lyngby
  Vendersgade 4, 2. sal
  1363 København K
  Rådhustorvet 5a, 2. sal
  3520 Farum
  Solrød Strandvej 92
  2680 Solrød Strand
  Goldschmidtsvej 1, 1.th.
  4760 Vordingborg
  Færgeparken 21
  3600 Frederikssund