Test dig selv med psykologiske tests – er du “normal”?

Test dig gratis med en lang række psykologiske tests. Du kan f.eks. teste dig for selvværd og mindreværd, angst, stress, depression, livsglæde /livskvalitet og psykologisk fleksibilitet.

Testene er videnskabeligt udviklede og opdateres løbende. Du kan sammenligne din score med gennemsnittet af andres scores. På den måde, kan du få en idé om, hvor “normal” din tilstand er.

TEST DIG SELV

Gratis online psykologiske test 

Har du behov for en snak om dine testresultater er du velkommen til at kontakte os. Dine besvarelser er anonyme og vi kan ikke reagerer på målinger.

Selvværd og mindreværd

>Har du mindreværd? Test dit selvværd

 

De fleste har forestillinger om mindreværd eller lavt selvværd i et eller andet omfang. Her får du mulighed for at teste dig selv og se, hvordan du scorer relativt set i forhold til andre.

Testen er sammensat med henblik på at kunne give et retvisende indtryk af, om ens “selvværd” faktisk giver uhensigtsmæssige begrænsninger. Testen er således anderledes end andre selvværds tests, som alene fokuserer på tanker om lavt selvværd. 

Stress, angst og depression er nogle af de mest almindeligt forekommende belastningsreaktioner. Stress, angst og depression er også “korreleret”, hvilket betyder, at symptomerne “følges ad”. Med andre ord, hvis du er stresset har du ofte også symptomer på angst og depression.

Når du tester, dig selv for symptomer anbefales det, derfor altid er inkludere alle tre parametre. Det giver dig bedst mulighed for at identificere det symptom, der er mest fremtrædende.

Skalaerne er videnskabeligt udviklede og bliver løbende opdateret.

Test din generelle tilfredshed med livet. Er du mere eller mindre tilfreds end andre? Har du behov for at sætte ind og skabe en højere grad af livskvalitet kan du bruge denne test til at følge med i din personlige udvikling.

Psykologisk fleksibilitet er udtryk for evnen til at rumme mange forskellige tanker og følelser. For eksempel, hvis man ikke er god til at rumme forestillingen om “jeg er ikke god nok”, kan man have en tendens til at undgå situationer, hvor forestillingen dukker op. På den anden side, er man god til at rumme forestillingen bliver det mindre nødvendigt at undgå stiuationerne; det er lettere at indgå i alle livets facetter.

De fleste moderne terapiformer fokuserer på at lære og hjælpe klienten til at rumme og give plads til alt det psykologiske indhold, vi forsøger at undgå – og som ikke kan undgås.

Test dit parforhold med online redskabet “partnermatch”. Redskabet er udviklet til at starte en samtale med din partner, der kan forudse og forebygge mistrivsel og problemer i parfoholdet.

Temaerne i testredskabet berører de temaer, der oftest er afgørende for om et parforhold holder eller brister i længden.

Værktøjet bruges ved at du og din partner udfylder hvert et eksemplar og bagefter starter en dialog med udgangspunkt i den måde i forholder jer forskelligt til temaerne. Det kan f.eks. betyde, at I ser ting, som I begge ønsker at forandre. Forskelligheder kan også trives i et sundt parhold. Det essentielle er, om I som par kan se hinanden og skabe en fælles forståelse og accept omkring, forskellighederne.

Giv jer tid og ro til at udfylde skemaet – ofte er det en fordel at sidde alene. Vent med dialogen til I begge har svaret. Din partner kan evt. svare på skemaet samtidig ved at sætte sig ved en anden computer.