2 dage intensiv introduktion til ACT Acceptance and Commitment Therapy

To dages intensiv introduktion

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) er en almenmenneskelig model, der er egnet til at skabe forandringer, motivation og livskvalitet. Den kan bruges på tværs af kliniske og almindelige udfordringer. Metoden arbejder fokuseret på at øge fleksibiliteten i forhold til de indre tanke-, sanse- og følelsesmæssige processer med henblik på at opnå større handlefrihed.

Udbytte

Kurset forbereder deltagerne til at arbejde med ACT i praksis og med konkrete problemstillinger. Du vil lære at case-konceptualisere, identificere uvirksomme kontrolstrategier, designe hjemmearbejde og træne rollen som ACT samtalepartner.

Deltagere

Kurset er målrettet et tværfagligt deltagerfelt, der ønsker en intensiv og oplevelsesorienteret introduktion til ACT, for eksempel psykologer, læger, socialrådgivere, sygeplejersker, coaches, HR personale og lignende. Bemærk at kurset er et lille eksklusivt hold begrænset til 6 deltagere med plads til sparring og supervision.

Form

ACT introduceres gennem praksisnære og konkrete, oplevelsesorienterede øvelser, der kort perspektiveres i forhold til teori. Der er mulighed for at medbringe klientcases og/ eller egne problemstillinger. Inden kursusstart vil deltagerne modtage artikler og liste med litteratur, som man eventuelt kan bruge til at forberede sig på metoden.

Underviser

Max Bøhling, specialist i psykoterapi, ph.d. og er internationalt eksamineret ACT-trainer (ACBS peer reviewed).

Næste workshop

Kontakt os for oplysninger om næste workshop eller følg vores Facebook side.

Vi udbyder også individuelt tilpassede workshops til din arbejdsplads.

Kontakt psykolog

Har du behov for en aftale eller afklaring på et spørgsmål så skriv til vores psykologer. Vi kan matche dig med en psykolog på baggrund af din problematik. Du får svar indenfor 24 timer.

Krypteret kommunikation*

5 + 6 =

+45 4245-4600

Lyngby Hovedgade 96, K3
2800 Kgs Lyngby
Vendersgade 4, 2. sal
1363 København K
Kirke Værløsevej 40
3400 Værløse