Lavt selvværd: hvad er selvværd og hvordan behandler psykologen det?

Afbud

Er du forhindret i at møde op bedes du meddele det inden kl 9 den første hverdag før din aftale. Du kan bruge email, telefon eller telefonsvarer. SMS kan ikke bruges. En besked i god tid giver os mulighed for at tilbyde tiden til en anden og du vil ikke blive opkrævet konsultationshonorar. Bemærk at selv hvis du er dækket af en forsikring er det ikke altid de dækker for sene afbud og udeblivelser.

Varighed

Samtalen varer 45 min og herudover er der afsat 5min. til afregning og evt. aftale af ny tid. I alt er der afsat 50min.

Antal konsultationer

Det er svært på forhånd, at sige, hvor mange konsultationer, der vil hjælpe dig. Ofte varer et forløb et sted mellem 3 og 12 konsultationer over en periode på 3-6 måneder. Det afhænger af problematikken og dine mål.

Afslutning

Du afgør selv, hvornår du ikke længere har behov for samtaler. Hvis dine samtaler er dækket af en forsikring er forløbet begrænset til behandling af den belastning, som udløste dækningen.

Udbytte og samarbejde

Vores mål er hjælpe dig med problemer, der udspiller sig i mange eller få situationer. Vi arbejder målrettet på at du kan håndtere det problem du beskriver mere hensigtsmæssigt. Føler du at fokus eller dit udbytte afviger fra dine forventninger så tag det op så snart du bliver opmærksom på det. Et øget samarbejde giver dig bedre mulighed for at opfylde dit behandlingsønske.

Betaling

Vi tager desværre ikke imod betalingskort og efter konsultationen afregnes med MobilePay eller kontant. Undtagen er forsikringssager, medarbejderordninger og andre sager, hvor vi efter forudgående aftale kan fremsende faktura. Bemærk, at du selv hæfter for betaling, såfremt forsikringsselskab eller anden betaler ikke opfylder betalingsforpligtelsen.

Samtaleforløb

Under den første samtale hjælper vi med at skabe klarhed over problemerne og reaktionsmønstre. Ofte vil det være muligt at starte behandlingen allerede under første konsultation. Mellem konsultationerne kan vi aftale hjemmeopgaver (f.eks. reflektionsøvelser), der kan hjælpe dig med at komme tættere på dine mål.

Forberedelse

Før du kommer til første samtale bør du overveje, hvilke mål du gerne vil opnå med behandlingen. Du kan spørge dig selv: Hvordan vil jeg gerne være anderles/ have det anderledes når behandlingen er afsluttet. Du kan f.eks. tænke på dine relationer til familie, venner, kollegaer, karriere, job, uddannelse, fritid m.v. Når du har fået et overblik over, hvad du gerne vil have, der skal være anderledes kan du måske beskrive, de symptomer, der generer dig eller som gør det vanskeligt, at skabe de forandringer, du ø7h3nsker. Er det vanskeligt at forberede kan vi sammen begynde med at afklare, hvad du gerne vil have ud af samtalerne.

Noter

Sommetider tager vi noter under samtaleforløbet. Det er typisk stikord, der hjælper til at skabe et sammenhængende forløb. Du kan frit se i noterne, hvis du spørger.

Spørgsmål

Et samtaleforløb vil ofte sætte en masse tanker og spørgsmål i gang. Under samtalen kan du frit spørge og/ eller adressere tanker og følelser, som dukker op. Samtalerummet fungerer også som et øvelseslokale, hvor du kan afprøve nye færdigheder og få sparring på, hvordan du kan bringe dem ud i livet. Du vælger selv, hvad du vil arbejde med og hvor tæt du ønsker at gå – hold dig ikke tilbage for at give os feedack hvis det går for langsomt eller hurtigt. Er der noget du ikke fik sagt i samtalerummet er du altid velkommen til at kontakte os.

Supervision

Vi modtager supervision, hvor interventionsformen, teori og metoder drøftes med andre. Det er den måde vi løbende udvikler vores kompetencer og den hjælp vi tilbyder dig i samtalerne. Det foregår i et rum blandt professionelle psykologer, som er underlagt samme tavshedspligt. Målet er, at optimere udbyttet af dine samtaler.

Tavshedspligt

Vi er underlagt skærpet tavshedspligt og det betyder, at alt det du fortæller, ikke kommer videre.