Betingelser ved supervision

 

Individual og gruppesupervision

Ved aftaler om supervision gælder nedenstående.

Generelt

Supervisionen tilrettelægges ihht. supervisandensbehov. Det er supervisanden, der fremlægger sager, problemer og behov. Supervisors rolle er at strukturere og formidle en reflektionsproces, der bidrager til indsigt, ny viden og personlig udvikling af supervisanden.

Supervision kan f.eks. indeholde teori, cases, optagelser, rollespil og egenreaktioner alt efter supervisandens behov.

Supervision kan afholdes i person og /eller via videoopkald.

Ændringer og beskeder kommunikeres direkte til og af supervisor per email (f.eks. ikke SMS).

Aflysning og ændring af aftale; individuel supervision

Ved supervisionsaftaler af én times varighed kan aftalen ændres eller aflyses hverdagen før inden kl. 9:00. Senere ændringer og afbud faktureres som afholdt.

Ved 2 timers sammenhængende supervision kan aftalen ændres eller aflyses 5 dage før aftalt tid. Senere ændringer og afbud faktureres som afholdt.

Ved mere end 2 timer sammenhængende supervision kan aftalen aflyses eller ændres 20 dage før aftalt tid. Senere ændringer og afbud faktureres som afholdt.

Aflysning og ændring af aftale; gruppesupervision

Ved supervision i gruppe gælder andre vilkår, da flere supervisander er afhængige af aftalen.

Aftaler om supervision i gruppe kan ikke ændres. Vi forsøger at hjælpe med at finde en anden tid når vi får besked senest 3 uger før aftalt tid – men vores eget eller øvrige supervisanders engagement kan forhindre det.

Aflysninger og ændring af aftale; individuel supervision

Ved rettidig aflysning af individuelle supervisionsforløb tilbagebetales forholdsmæssigt for de timer, der ikke er afholdte. Indeholder det samlede forløb rabat bortfalder rabatten for afholdte timer som afregnes til listepris.

Supervisor ændrer eller aflyser supervisionsaftale

Som udgangspunkt er supervisionsaftaler indgået med en specifik supervisor.

Supervisor kan aflyse eller afslutte et supervisionsforløb såfremt han eller hun ikke kan tilbyde den nødvendige sparring. Der tilbagebetales forholdsmæssigt for ej brugte og forudbetalte supervisionstimer.

I tilfælde af, at supervisor ikke kan møde pga uforudsete hændelser forsøger supervisor at finde en anden supervisor. Lykkes det ikke tilbydes supervisanden en ny supervisionstid. Er det ikke muligt at finde en ny tid eller anden supervisor tilbagebetales supervisanden forholdsmæssigt af evt. forudbetalt beløb.

Kontakt psykolog

Har du behov for en aftale eller afklaring på et spørgsmål så skriv til vores psykologer. Vi kan matche dig med en psykolog på baggrund af din problematik. Du får svar indenfor 24 timer.

  Krypteret kommunikation?

  *Angiv kode på 8 karakterer - koden er synlig for os.

  Vælg kontor for mere info

  Lyngby Hovedgade 96, K3
  2800 Kgs Lyngby
  Vendersgade 4, 2. sal
  1363 København K
  Rådhustorvet 5a, 2. sal
  3520 Farum
  Solrød Strandvej 92
  2680 Solrød Strand
  Goldschmidtsvej 1, 1.th.
  4760 Vordingborg
  Færgeparken 21
  3600 Frederikssund