Terapiformer – psykologens metoder

Psykologen baserer sine interventioner på en eller flere terapimetoder. Metoden har en teoretisk beskrevet forståelse af, hvordan psykologiske problemer opstår og hvordan man skaber forandringer.

Læs om nogle af de mest anvendte metoder nedenfor.

 

Evidensbaserede behandlingsmetoder

Metodevalg er en væsentlig del af det faglige arbejde; det sætter rammerne for sygdomsforståelse, normalitet og behandling.

Der anvendes udelukkende moderne evidensbaserede metoder; herunder kognitiv adfærdsterapi. Fælles metoderne er at 1) metoderne er grundigt undersøgte (evidensbaserede) og, 2) de er baseret på en helhedsanskuelse af klient og problem (s.k. kontekstuelle modeller). For dig betyder det, at din psykologbehandling og hjemmeopgaver er baseret på afprøvede redskaber, der målrettet arbejder med at takle dine udfordringer og leve det liv du ønsker.

Typisk anvendes 3. generation kognitiv terapi; eks. Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Mindfulness og Compassion Focused Therapy (CFT). Der benyttes også den moderne evidensbaserede psykodynamiske terapiform Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP), i det omfang det kan støtte dine ønskede forandringer. Metoden egner sig godt til at hjælpe klienten med at håndtere føleler og se, de uhensigtsmæssige mekanismer, der står i vejen for at klienten holder fast i og udlever sit fulde potentiale.

Har du særlig interesse i at behandling med indenfor en bestemt metoderamme bedes du anføre det i kontaktformularen. Så kan vi sikre at du møder en med erfaring.

Nedenfor er links til en lidt længere beskrivelse af nogle af de metoder vi benytter i klinikken.

Kognitive terapiformer og metoder

Nedenfor er nogle centrale terapeutiske metoder kort omtalt.
>Generelt om kognitiv terapi
>Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
>Mindfulness
>Compassion Focused Therapy (CFT)

Moderne psykodynamiske metoder

>Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP)