Metode – kognitive terapiformer

Evidensbaserede behandlingsmetoder

Metodevalg er en væsentlig del af det faglige arbejde; det sætter rammerne for sygdomsforståelse, normalitet og behandling.

Der anvendes udelukkende moderne evidensbaserede metoder; herunder kognitiv adfærdsterapi. Fælles metoderne er at 1) metoderne er grundigt undersøgte (evidensbaserede) og, 2) de er baseret på en helhedsanskuelse af klient og problem (s.k. kontekstuelle modeller). For dig betyder det, at din psykologbehandling og hjemmeopgaver er baseret på afprøvede redskaber, der målrettet arbejder med at takle dine udfordringer og leve det liv du ønsker.

Typisk anvendes 3. generation kognitiv terapi; eks. Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Mindfulness og Compassion Focused Therapy (CFT). Der benyttes også den moderne evidensbaserede psykodynamiske terapiform Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP), i det omfang det kan støtte dine ønskede forandringer. Metoden egner sig godt til at hjælpe klienten med at håndtere føleler og se, de uhensigtsmæssige mekanismer, der står i vejen for at klienten holder fast i og udlever sit fulde potentiale.

Har du særlig interesse i at behandling med indenfor en bestemt metoderamme bedes du anføre det i kontaktformularen. Så kan vi sikre at du møder en med erfaring.

Nedenfor er links til en lidt længere beskrivelse af nogle af de metoder vi benytter i klinikken.

Kognitive terapiformer og metoder

Nedenfor er nogle centrale terapeutiske metoder kort omtalt.
>Generelt om kognitiv terapi
>Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
>Mindfulness
>Compassion Focused Therapy (CFT)

Moderne psykodynamiske metoder

>Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP)

Kontakt psykolog

Har du behov for en aftale eller afklaring på et spørgsmål så skriv til vores psykologer. Vi kan matche dig med en psykolog på baggrund af din problematik. Du får svar indenfor 24 timer.

Krypteret kommunikation*

11 + 2 =

+45 4245-4600

Lyngby Hovedgade 96, K3
2800 Kgs Lyngby
Vendersgade 4, 2. sal
1363 København K
Rådhustorvet 5, 2. sal
3520 Farum
Solrød Strandvej 92
2680 Solrød Strand
Kirketorvet 16
4760 Vordingborg