Sara N. Herborg

Mød psykolog Sara N. Herborg

Autoriseret psykolog
Online booking: Se nendenfor
Kontor: Lyngby
Direkte: +45 6178 8798
CVR-nr: 35554106

Hvad kan jeg hjælpe med?

Jeg arbejder bredt med behandling, rådgivning og psykoterapi. Nedenfor er de områder jeg har særligt kendskab til.

 • Voksne, unge og børn
 • Stress og begyndende stresstegn
 • Depression
 • Angst
 • Lavt selvværd
 • Kriser og reaktioner på voldsomme begivenheder
 • Organisationsvaskeligheder i hverdagen
 • ADHD
 • Autismespektrumtilstande
 • Aspergers syndrom
 • Samtaler og rådgivning af forædre til børn diagnoser

Arbejdsmetode

Jeg anvender kognitiv adfærdsterapi, ACT og støttende elementer i samtalerne. Viden om, hvordan positive og alternative tanker dannes i nye neurale netværk ved hjælp af den kognitive terapi, er mit basale udgangspunkt for terapien og for, hvordan vi mennesker laver nye handlemønstre og kommer videre med vores liv. Vi afsøger sammen de tanke- og handlemæssige redskaber, som kan være gode for dig at opøve – som en måde at skabe en ny tankestil på og nye adfærdsmønstre. Nye mønstre og nye tanker kan bidrage til din forandring og forebygge tilbagefald.

Menneskesyn

Min tilgang handler om at finde og bygge på klientens ressourcer og bringe disse i spil, sådan, at klienten selv kan skabe den forandring, som ønskes.

Det autistiske spektrum

Jeg tilbyder specialiseret rådgivning indenfor autismespektrumforstyrrelserne Asbergers syndrom, ADHD/ADD og autisme. Erfaring har jeg oparbejdet gennem pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) til børn, voksne, forældre, pædagoger og lærere.

Jeg kan hjælpe med at forstå, hvordan barnets verden opleves og vi kan sammen undersøge,  hvordan denne forståelse kan blive sat i spil i forhold til at skabe en funktionel hverdag for barnet og familien.

Diagnoser

Det kan være smertefuldt og for nogle på sin vis også en lettelse at få sat ’systemets’ eller psykiatriens ord på en tilstand man har kunnet se hos sit barn i årevis og som man ikke har kendt betegnelsen for. Har I behov for en snak om diagnosen, betydningen for barnet, jer som forælder nu og i fremtiden, hjælper jeg gerne.

Lidt information om mig

Jeg er autoriseret psykolog og har arbejdet med voksne og unge under uddannelse i Grønland, i PPR som skolepsykolog samt i en socialmedicinsk enhed. Jeg er optaget af at møde mine klienter med nærvær og rum til at udfolde det du drømmer om og det, som står i vejen for at udleve dem.

Krypteret kommunikation*

8 + 5 =

Psykologer | Kgs Lyngby

EGOLAB Psyckologcenter ApS

+45 4245-4600

Lyngby Hovedgade 96, K3, 2800 Kgs Lyngby

EGOLAB København

EGOLAB Lyngby