Mette Ambeck

Mød psykolog Mette Ambeck

Autoriseret psykolog
Online booking: Lav en aftale med Mette
Kontor: Lyngby
Direkte: +45 5041-9828
CVR-nr: 31313791

Jeg arbejder psykodynamisk ud fra et helhedsorienteret og eksistentielt menneskesyn med meto-der, der fokuserer på at integrere kroppen i arbejdet med psyken. En af de metoder, jeg anvender er EMDR.

Ved første samtale tager vi sammen fat på at undersøge den problematik, du henvender dig med. Vi tilrettelægger en fokuseret indsats med henblik på at skabe den forandring, du ønsker. Det er mit ansvar at skabe et rum præget af tillid og åbenhed, hvor de ydre og indre konflikter, du er op-taget af og påvirket af kan udspille sig, få plads, reageres på og bearbejdes, så de fylder på en pas-sende måde inde i dig og ikke styrer dig, men bliver en del af dig på en måde, hvor du har kontrol-len og aktivt vælger, hvordan du vil håndtere dine udfordringer.

I samtalerne er det mit ansvar at styre processen og følge dit tempo og din proces, men også sam-tidig af at holde dig på sporet og udfordre dig, når jeg fornemmer, at du med dit psykologiske for-svar undgår at forholde dig til det, der er det særligt svære for dig.

Jeg har erfaring med blandt andet angst, stress, depression, traumer, selvskade, mobning, livskri-ser, parforholdsproblematikker, familielivsproblematikker og børn og unges udviklingsproblema-tikker.

Min klientgruppe er børn, unge, voksne, familier og par.

Brug online booking eller skriv en besked direkte til mig nedenfor.

Krypteret kommunikation*

5 + 4 =

Psykologer | Kgs Lyngby

EGOLAB Psyckologcenter ApS

+45 4245-4600

Lyngby Hovedgade 96, K3, 2800 Kgs Lyngby

EGOLAB København

EGOLAB Lyngby