Max H Bøhling

Psykolog Max H Bøhling

Klinikchef, autoriseret psykolog, PhD, specialist i psykoterapi

Jeg har erfaring med en lang række mere og mindre gennemgribende psykologiske problemstillinger. Herunder stress, depression, angst, selvværd, kronisk smerte, kriser, sorg og parsamtaler. Mit faglige engagement betyder at jeg ofte deltager – ligesom jeg selv laver oplæg og foredrag – på diverse konferencer. Jeg er specialist i Acceptance and Commitment Therapy (ACT) og samarbejder bl.a. med Russ Harris omkring videreuddannelse af psykologer og behandling med Acceptance and Commitment Therapy.

På arbejdspladsen hjælper jeg organisationer med at skabe et attraktivt arbejdsmiljø, kommunikation, motivation og forebyggelse af belastningsreaktioner (f.eks. stress).

For ca 10 år siden stiftede jeg Center for Funktionel Psykologi som nu er blevet til EGOLAB Psykologcenter ApS. Her tilbyder jeg supervision, terapi, parterapi, gruppeterapi, coaching og kurser. Dansk Psykolog Forening har godkendt mig til at videreuddanne psykologer som specialister samt til autorisation. Jeg underviser og superviserer herudover tværfagligt personale på f.eks. hospitaler, sundhedscentre, jobcentre, ledere og HR medarbejdere.

Autoriseret af psykolognævnet, medlem af British Psychological Society (Chartered Psychologist), Dansk Psykolog Forening (specialist godkendt), “peer reviewed ACT-trainer” (Association of Contextual Behavioral Science).

Jeg har samtaler på kontorerne i København og Lyngby.

Nedenfor er et udvalg af artikler, præsentationer, gæsteforelæsninger og konferenceoplæg, som jeg har stået for:

2018 Boehling, M. “ACT with love – Helping couples act”, ACBS Nordic, Denmark introspection”, Bern University of Applied Sciences, Switzerland
2017 Boehling, M. “Resilience and decisionmaking; an experientiel introspection”, Bern University of Applied Sciences, Switzerland
2016 Boehling, M. “New ACT competencies using RFT and FC: Beyond textbook interventions”, ACBS, Nordic, Denmark
2014 Boehling M. ”Exercise: Embracing fears”, ACBS Denmark generalforsamling, september 2014. København, Denmark. En øvelse i at møde angst.
2012 Boehling, M. og Knudsen, O. B. “Mindfulness- og acceptance based leadership”, Arbejdsmiljø konference
2012, 19. November, Denmark. 2012 Boehling, M. og Knudsen, O. B. “Psychological coping at work: pathology, normality and treatment”, Arbejdsmiljøkonference 2012, 19. November, Denmark.
2012 Boehling, M. “Dynamic ACT”. Theoretical presentation at Symposium Nordic Forum for ACBS, Stockholm, Nov 9th, 2012.
2012 Boehling, M. “Dynamic ACT”. Workshop at Nordic Forum for ACBS, Stockholm, Nov 9th, 2012.
2012 Boehling, M., Lundgren T. and Christensen, N. “Remote intervention” Nordic Forum for ACBS, Stockholm, Nov 10th, 2012.
2012 Boehling, M. “ACT and pain”. Presentation at the Danish Forum of private practicing anaesthesiologists, Middelfart, 28. September 2012.
2012 Boehling, M. “How ISTDP can strengthen the ACT intervention”, ACBS World Conference Washington, July 2012.
2012 Boehling, M. og Braskov, S. “Mindfulness og acceptbaseret ledelse”, DJØF bladet, 11, 2012. 2012 Boehling, M., and Halsboe, L. “For åbne døre” . Psykolog Nyt nr. 3, 2012.
2008 Boehling, M. “Managing and understanding employees’ group helping behaviours: A social identity perspective.” Academy of Management, (AoM), Anaheim, USA
2008 Boehling, M. “Antecedents of attractive teams and organizations: A social identity perspective” Academy of Management, (AoM), Anaheim, USA
2008 Boehling, M. “Antecedents of team and organizational identity: A social identity perspective” European Academy of Management, (EURAM), Ljubliana, Slovenia
2007 Boehling, M., Abrams, D., and Yeow, P. “Helping behaviors and hierarchically nested social categories.” British Psychological Society (BPS), social section, Canterbury, UK. 2007 Doctorate Consortium (OB division). Academy of Management (AoM), Philadelphia, USA
2007 Boehling, M.“ Towards high performing diverse teams.” European Academy of Management (EURAM), Paris, France.
2007 Boehling, M. “Sharpening Social Identities.” British Psychological Society, York, UK.
2007 Boehling, M. “The Psychological attractiveness of the work place: Organizational Citizenship behavior and Identity Management.“ International Academy of Management and Business, Las Vegas, USA.
2006 Boehling, M., “Social Identity and Group Management in Organizations.” European Academy of Management (EURAM), Oslo, Norway

Kontakt psykolog

Har du behov for en aftale eller afklaring på et spørgsmål så skriv til vores psykologer. Vi kan matche dig med en psykolog på baggrund af din problematik. Du får svar indenfor 24 timer.

Krypteret kommunikation*

4 + 12 =

+45 4245-4600

Lyngby Hovedgade 39, 2. sal
2800 Kgs Lyngby
Vendersgade 4, 2. sal
1363 København K