Karen Møller Vium

Psykolog og børnepsykolog Karen Møller Vium

Autoriseret psykolog
Kontor: Lyngby og København
CVR-nr: 28617232

Autoriseret psykolog (Cand. pæd. Psych. Aut.) Har gennem en årrække arbejdet med psykologisk rådgivning og intervention i forhold til børn, unge og familier. Har bred erfaring med behandling af børn og unge med angst, hvor der bl.a. arbejdes med kognitiv omstrukturering, gradvis eksponering, hjælpetanker, belønningssystemer, undgåelsesadfærd, sikkerhedsadfærd og vedligeholdende adfærd i det hele taget.

Uddannet mindfulnessinstruktør og har ledet flere Cool Kids forløb. Erfaring med supervision af ledere, lærere og pædagoger.

Børn, teenagere og unge står i dag i en verden fuld af forandringer. Lær at naviger i denne brogede verden med succes, overskud og ro. Det er afgørende at finde din personlige motivation, positive energi og drivkraft. Som voksen kan du opleve stress eller angst i forhold til at leve op til de krav, der stilles til dig i arbejdslivet eller i livet i det hele taget.

Jeg hjælper dig tilbage på sporet, hvis du er faldet af og på vejen frem til din personlige succes og glæde.

Min vision er at hjælpe dig til en større tro på dig selv og netop dine ressourcer. Når det er opnået, kan du nå langt. Det er centralt at se på dine muligheder fremfor de begrænsninger, du kan have givet dig selv i praksis og i tankerne.

Psykologer | København

EGOLAB Psykologcenter ApS

+45 4245-4600

Vendersgade 4, 2. sal - 1363 København K

Lyngby Hovedgade 39, 2. sal, 2800 Kgs Lyngby

EGOLAB København

EGOLAB Lyngby