Psykolog i Lyngby

Psykolog uden ventetid

I Lyngby kan du få parterapi og behandling af psykologiske lidelser som bl.a. stress, angst, depression, selvværd og kriser. Start din behandling med det samme.

Behandling af voksne, unge, børn og par

Velkommen til vores kontor i Lyngby. Kontoret åbnede 1.1.2013. Vi har flere psykologer tilknyttet klinikken i Lyngby med specialer indenfor børn, unge og voksne. Herunder kan vi tilbyde parterapi og behandling af en lang række psykologiske lidelser som angst, stress, depression, OCD og lavt selvværd.

Klinikken er privat og det betyder at du oftest kan få en tid indenfor ca. 1 uge. Er du medlem af Danmark får du tilskud og har du en sundhedsforsikring er konsultationsprisen ofte dækket.

 Tilskud med henvisning

Vi er en privat klinik og kan desværre ikke tilbyde det tilskud som du er berettiget til når du henvender dig til en psykolog som er del af den offentlige sygesikring.  Vi kan tilbyde samtaler hos dygtige psykologistuderende under supervision til reducerede priser. Samtalerne afholdes på kontoret i København.

Få behandling med det samme

Start din behandling

Det er nemt at komme i gang. Find en ledig tid eller kontakt vores psykologer på kontaktformularen nedenfor. Vi tilbyder også samtaler via Skype hvis du foretrækker en samtale hjemmefra.

Diskrete og trygge rammer

Vores kontor er beliggende i en kontorbygning med mange erhverv – ved siden af Retten i Lyngby.

Mød psykolog Mette Ambeck

Autoriseret psykolog
Online booking: Lav en aftale med Mette
Kontor: Lyngby
Direkte: +45 5041-9828
CVR-nr: 31313791

Jeg arbejder psykodynamisk ud fra et helhedsorienteret og eksistentielt menneskesyn med meto-der, der fokuserer på at integrere kroppen i arbejdet med psyken. En af de metoder, jeg anvender er EMDR.

Ved første samtale tager vi sammen fat på at undersøge den problematik, du henvender dig med. Vi tilrettelægger en fokuseret indsats med henblik på at skabe den forandring, du ønsker. Det er mit ansvar at skabe et rum præget af tillid og åbenhed, hvor de ydre og indre konflikter, du er op-taget af og påvirket af kan udspille sig, få plads, reageres på og bearbejdes, så de fylder på en pas-sende måde inde i dig og ikke styrer dig, men bliver en del af dig på en måde, hvor du har kontrol-len og aktivt vælger, hvordan du vil håndtere dine udfordringer.

I samtalerne er det mit ansvar at styre processen og følge dit tempo og din proces, men også sam-tidig af at holde dig på sporet og udfordre dig, når jeg fornemmer, at du med dit psykologiske for-svar undgår at forholde dig til det, der er det særligt svære for dig.

Jeg har erfaring med blandt andet angst, stress, depression, traumer, selvskade, mobning, livskri-ser, parforholdsproblematikker, familielivsproblematikker og børn og unges udviklingsproblema-tikker.

Min klientgruppe er børn, unge, voksne, familier og par.

Brug online booking eller skriv en besked direkte til mig nedenfor.

Krypteret kommunikation*

8 + 14 =

Mød psykolog L. Anna Røpke

Autoriseret psykolog og specialist i psykoterapi
Kontor: Lyngby
Direkte: +45 23291468
CVR-nr: 15771755

Jeg arbejder ud fra et psykodynamisk, kognitivt og narrativt grundlag med fokus på det samtidigt indsigts- og handleorienterede.

Fra første samtale er du i gang med din proces. Vi afdækker sammen årsager og baggrund for problemet og definerer relevant værktøj til dets løsning. Opbygning af dine styrker får fokus.

Min erfaringsbase omfatter eksempelvis angst, depression, selvskade og selvmordstanker, identitets spørgsmål, lavt selvværd, konsekvens af kronisk sygdom, pårørende. Herudover akut terapi, struktureret stress- og krisebearbejdning.

Som parterapeut med en klinisk sexologisk uddannelse arbejder jeg med problemløsning og videreudvikling i parforholdet.

Mine klientgrupper er unge, voksne og par.

Skriv en besked direkte til mig nedenfor.

2 + 5 =

Mød psykolog Max Bøhling

Klinikchef, autoriseret psykolog, PhD, specialist i psykoterapi
Kontor: København og Lyngby
Tlf.: +45 4245-4600
CVR: 25318927

Jeg modtager et begrænset antal nye klienter. For nye klienter og par, der ønsker at starte op tilbyder jeg kun afgrænsede intensive forløb dvs. dobbeltsessioner op til ca 5 gange.

Jeg arbejder hovedsageligt med behandling af voksne og unge klienter og arbejder ofte med temaer relateret til; personlig udvikling, ledelse, coaching, stress, angst, selv-værd, parterapi, kronisk sygdom og smerter. Herudover laver jeg forebyggende (belastningsreaktioner som stress) arbejde i organisationer, superviserer, videreuddanner psykologer og andre faggrupper.

Min motivation for at arbejde med samtaler er den oplevelse jeg får sammen med klienten når jeg ser den vitalitet og forandring klienterne giver sig selv. I terapien hjælpe jeg dig med at opdage og forstå, hvordan du modarbejder og understøtter egne udviklingsønsker. Vi ser på hvordan du kan være sammen med alt, der gør det svært at foretage meningsfulde beslutninger og handlinger. Du får mulighed for at afprøve og udvikle en tilgang, hvor du bliver mere robust overfor "psykologisk ubehag" og mere bevidst om og parat til selvstændigt at udleve den forandring du ønsker.

Jeg ser frem til at samarbejde med dig om den forandring du ønsker.

Uddannelse, præsentation og publikationer

Min uddannelsesmæssige baggrund er cand.psych. (psykolog), MSc erhvervsjurist, MSc gruppeprocesser og PhD i arbejds- og organisationspsykologi. Jeg har løbende undervist og specialiseret mig i klinisk psykologi og psykoterapi. Jeg har to specialist-uddannelser i samtaleterapi; én i kognitiv terapi (2år) og én i intensiv psykodynamisk korttidsterapi (ISTDP) (3år). Jeg er godkendt til at supervisere og uddanne psykologer på specialist niveau. Jeg er "peer reviewed ACT-trainer" (Association of contextual behavioural science) og underviser i Acceptance and Commitment Therapy (ACT) og samarbejder bl.a. med Russ Harris omkring videreuddannelse af psykologer og behandling med Acceptance and Commitment Therapy.

2018 Boehling, M. “ACT with love - Helping couples act", ACBS Nordic, Denmark introspection”, Bern University of Applied Sciences, Switzerland
2017 Boehling, M. “Resilience and decisionmaking; an experientiel introspection”, Bern University of Applied Sciences, Switzerland
2016 Boehling, M. “New ACT competencies using RFT and FC: Beyond textbook interventions”, ACBS, Nordic, Denmark
2014 Boehling M. ”Exercise: Embracing fears”, ACBS Denmark generalforsamling, september 2014. København, Denmark. En øvelse i at møde angst.
2012 Boehling, M. og Knudsen, O. B. “Mindfulness- og acceptance based leadership”, Arbejdsmiljø konference
2012, 19. November, Denmark. 2012 Boehling, M. og Knudsen, O. B. “Psychological coping at work: pathology, normality and treatment”, Arbejdsmiljøkonference 2012, 19. November, Denmark.
2012 Boehling, M. “Dynamic ACT”. Theoretical presentation at Symposium Nordic Forum for ACBS, Stockholm, Nov 9th, 2012.
2012 Boehling, M. “Dynamic ACT”. Workshop at Nordic Forum for ACBS, Stockholm, Nov 9th, 2012.
2012 Boehling, M., Lundgren T. and Christensen, N. “Remote intervention” Nordic Forum for ACBS, Stockholm, Nov 10th, 2012.
2012 Boehling, M. “ACT and pain”. Presentation at the Danish Forum of private practicing anaesthesiologists, Middelfart, 28. September 2012.
2012 Boehling, M. “How ISTDP can strengthen the ACT intervention”, ACBS World Conference Washington, July 2012.
2012 Boehling, M. og Braskov, S. “Mindfulness og acceptbaseret ledelse”, DJØF bladet, 11, 2012. 2012 Boehling, M., and Halsboe, L. “For åbne døre” . Psykolog Nyt nr. 3, 2012.
2008 Boehling, M. “Managing and understanding employees’ group helping behaviours: A social identity perspective.” Academy of Management, (AoM), Anaheim, USA
2008 Boehling, M. “Antecedents of attractive teams and organizations: A social identity perspective” Academy of Management, (AoM), Anaheim, USA
2008 Boehling, M. “Antecedents of team and organizational identity: A social identity perspective” European Academy of Management, (EURAM), Ljubliana, Slovenia
2007 Boehling, M., Abrams, D., and Yeow, P. “Helping behaviors and hierarchically nested social categories.” British Psychological Society (BPS), social section, Canterbury, UK. 2007 Doctorate Consortium (OB division). Academy of Management (AoM), Philadelphia, USA
2007 Boehling, M.“ Towards high performing diverse teams.” European Academy of Management (EURAM), Paris, France.
2007 Boehling, M. “Sharpening Social Identities.” British Psychological Society, York, UK.
2007 Boehling, M. “The Psychological attractiveness of the work place: Organizational Citizenship behavior and Identity Management.“ International Academy of Management and Business, Las Vegas, USA.
2006 Boehling, M., “Social Identity and Group Management in Organizations.” European Academy of Management (EURAM), Oslo, Norway

Find vej til kontoret

Vi holder til i kontorfællesskabet ved siden af retten i Lyngby.

Indgang til kontoret

Kontoret ligger i samme bygning som Retten i Lyngby og Nordea. Foran nr. 96 (og til venstre for retten) er der en dør markeret med ”Kontorfællesskab”. Tag elevatoren ned til “S” og “Kontorfællesskab”. 

På etagen er en lang gang med kontorer og til højre er der et venteværelse, hvor du vil blive hentet.

Det er også muligt at benytte døren på bagsiden af bygningen. Følg skiltningen “Kontorfællesskab” og nr. 96.

Parkering

Parkering foran bygningen og på Lyngby Hovedgade. Benytter du bagindgangen til kontoret kan du parkere på Christians d. Xs allé og gå ned ad Lyacvej og gennem parken til bagindgangen markeret med “Lyngby Hovedgade 96 – Kontorfællesskab”.

Vær opmærksom på de forskellige parkeringszoner som er opdelt i 15min, 30min og 2 timer (især ved parkering foran Retten).

Offentlig transport

Lyngby St. herfra ca. 10 min at gå

Kontakt psykolog i Lyngby

Har du behov for en aftale med psykolog i Lyngby eller afklaring på et spørgsmål så kan du kontakte os nedenfor.

Krypteret kommunikation*

1 + 8 =

+45 4245-4600

Lyngby Hovedgade 96, K3
2800 Kgs Lyngby
Vendersgade 4, 2. sal
1363 København K
Kirke Værløsevej 40
3400 Værløse

Psykologer | Kgs Lyngby

EGOLAB Psyckologcenter ApS

+45 4245-4600

Lyngby Hovedgade 96, K3, 2800 Kgs Lyngby

EGOLAB København

EGOLAB Lyngby