Introduktion

En psykolog har en bred uddannelse med mulighed for specialisering indenfor alt det, der er psykolofagligt. Det dækker alt fra klinisk arbejde til forskning i menneskelig adfærd. I denne artikel vil jeg hjælpe dig med at forstå bredden af psykologens arbejde, psykologens løn, priser på terapi og uddannelse. Der er et fokus på den type af psykologer, der arbejder med samtaleterapi.

Hvordan bliver du psykolog?

For at blive psykolog skal man først opnå en universitetsgrad i psykologi. Dette indebærer en bacheloruddannelse efterfulgt af en kandidatgrad i psykologi ved et akkrediteret universitet. Uddannelsen er normeret til 5 års heltidsstudie.

Når man er færdiguddannet fra universitetet har man en meget bred viden om psykologi og de forskellige retninger indenfor psykologien. På dette tidspunkt er man endnu ikke specialiseret og har sjældent megen erfaring med samtaler. Det er således ofte den videre beskæftigelsen og efteruddannelse, der afgør hvilket felt psykologen arbejder indenfor.

Hvem kan kalde sig psykolog?

I Danmark er titlen “psykolog” beskyttet og forbeholdt dem, som har gennemført en universitetsuddannelse i psykologi som beskrevet ovenfor. Til sammenligning er titlen psykoterapeut ikke beskyttet og alle må kalde sig psykoterapeut, hvis de har lyst – selv uden samtaleerfaring. Forskellen på en psykolog og psykoterapeut er også beskrevet her.

I praksis er det meget vanskeligt for udenlandske psykologer at opnå retten til at kalde sig psykolog i Danmark, når denne har erhvervet sin uddannelse på udenlandsk universitet. Det kræver en konkret vurdering om det faglige indhold og niveau mindst matcher det i Danmark.

Praktisk arbejde og autorisation

Efter endt uddannelse vælger psykologen en retning indenfor psykologien. Er interessen hovedsageligt indenfor samtaleterapi vil de fleste søge et arbejde, der kan give dem erfaring med samtaler og supervision. Har psykologen oparbejdet relevant erfaring kan denne søge autorisation. Det kan tidligst ske tidligst to år efter endt universitetsuddannelse. Der er flere krav der skal være opfyldt for at få autorisationsgodkendelse. F.eks. skal der kunne dokumenteres mindst 1000 relevante klienttimer under tæt dokumenteret supervision. De specifikke krav til supervision kan du læse mere om her.

Dvs. efter autorisation har psykologen beskæftiget sig med psykologi i mindst 7 år.

Specialistuddannelse

Den højeste specialisering en psykolog kan opnå er som specialist. Det er en uddannelse sammensat af Dansk Psykologforening. Man kan tidligst søge om specialist godkendelse fem år efter opnået psykologtittel fra universitetet. Der er flere retninger psykologen kan specialisere sig indenfor såsom klinisk psykologi, psykopatologi eller neuropsykologi. Specialist uddannelsen består af en lang kursusrække, klienttimer og supervision..

En psykolog med specialistgodkendelse har beskæftiget sig med psykolog i mindst 10 år regnet fra første semester på universitetet.

Hvor kan du blive uddannet som psykolog?

I Danmark findes der nu en ren psykolog uddannelse på de fleste universiteter. Her er listes over universiteter i Danmark, hvor du kan studere psykologi:

 • Københavns Universitet
 • Aarhus Universitet
 • Syddansk Universitet
 • Aalborg Universitet

Hvilke metoder anvender psykologen i samtaleterapi?

Når psykologen udfører behandlinger med samtaleterapi er det med afsæt i en metode. Der er mange forskellige metoder at vælge imellem – og der er overordnet evidens for de fleste tilgange.

Eksempler på nogle af de mindst almindelige former er klassisk kognitiv adfærdsterapi (CBT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT), psykodynamisk terapi, metakognitiv terapi, narrativ terapi, og emotionsfokuseret terapi. Disse gå til klientens udfordring fra forskellige vinkler. Fælles er, at de alle er fokuseret på at skabe forandringer, der kan fremme mental sundhed og trivsel.

Må psykologer stille diagnoser?

I Danmark kan psykologer diagnostisere, når de den nødvendige erfaring og kompetencer. I praksis er det ofte en psykiater, som er en specialuddannet læge, der stiller psykiatriske diagnoser. Det er dog ved at ske et skifte – især fordi, det er vanskeligt at få en tid hos en psykiater og at den erfarne psykologs vurdering er lige så god.

Jobmuligheder

Efter endt uddannelse er der mange forskellige jobmuligheder. Typisk vil fokus være på menneskers adfærd og sundhed. Eksempler kan være forskning, hospitaler, ledelse i organisationer, retspykologi, socialpsykologi, undervisning, pædagogiske psykologiske rådgivningstilbud, privat praksis, forbrugeradfærdskonsulenter, marketing, politi og meget andet. Du kan således arbejde i mange forskellige typer af organisationer.

Du behøver ikke at beslutte dig for, hvor du vil ende før du er færdig som psykolog. Det er en bred uddannelse med mange muligheder.

Hvad tjener en psykolog?

Lønnen som psykolog varierer afhængit af erfaring samt om man arbejder i privat eller offentlig sektor.

 • Privat sektor: Psykologer her kan ofte forhandle deres egen løn. Typisk er lønnen højere end lønnen i den offentlige sektor.
 • Privat praktiserende psykolog: Den privat praktiserende psykolog afholder udgifter til driften af virksomheden og er afhængig af, antallet af klienter. Potentielt vil en privat praktiserende psykolog kunne tjene mindst ligeså meget som i den private sektor. Der er mange psykologer i storbyerne, hvilket betyder at det kan være svært for en nystartet psykolog at skabe en økonomisk sund virksomhed i disse områder.
 • Offentlig sektor: Her følger lønninger ofte fastlagte løntrin og tillæg.
 • Aktuelle lønstatistikker: De gældende satser og trin forhandles af Dansk Psykolog Forening, hvor man også kan hente dem. I år 2024 tjener en offentligt ansat psykolog ca 36.500kr om måneden.

Eksempler på den praktiserende psykologs arbejde

Den praktiserende kliniske psykolog beskæftiger sig med en bred vifte af psykologiske problemer og tilstande hos børn, unge og voksne. Nogle af de typiske udfordringer psykologen møder i sit arbejde er:

 • Angst: Dette inkluderer generaliseret angst, social angst, OCD, fobier, panikangst og PTSD.
 • Depression
 • Stress: Dette er den mest almindelige belastningsreaktion på verdensplan.
 • Kriser: Det kan være akutte kriser i forbindelse med pludselige forandringer, som afskedigelser, røveri, overfald, dødsfald i omgangskreds og alvorlig sygdom.
 • Par og relationsproblemer: De fleste par oplever kriser i løbet af et parforhold. Det er ikke nødvendigvis ensbetydende med at parret ikke er kompatible. Ofte handler det om kommunikation og forståelse.

Hvad koster det at gå til psykolog?

Konsultationspriserne varierer en smule fra psykolog til psykolog. Du kan finde de aktuelle priser her.  Typisk vil en mindre erfaren psykolog koste lidt mindre end en mere erfaren. Man kan forvente at den mindre erfarne bruger mere tid på at de ønskede behandlingsresultater sammenligned med den mere erfarne.

Den endelige pris er afhængig af forløbets længde. I gennemsnit har klienter 5-7 samtaler hos psykolog. Det er også meget individuelt, da en mere gennemgribende problematik tager længere tid sammenlignet med en, der ikke er så forstyrrende.

Tilskud til psykolog; henvisning, Danmark og forsikringer

Der findes forskellige muligheder for at få tilskud til konsultationsprisen. Nogle af de mest almindelige er:

 • Lægehenvisning: Hvis din egen læge vurderer at du opfylder kriterierne for en henvisning til psykolog betaler det offentlige størstedelen af konsultationsprisen. Du kan læse om lægens retningslinier og muligheder for at tilbyde en lægehenvisning her.
 • Forsikring: Har du en sundhedsforsikring, f.eks. som del af din pensionsordning eller gennem din arbejdsplads vil den ofte betale hele eller en del af konsultationsprisen. Andre forsikringer som din hustandsforsikring, forsikring af dit køretøj kan også indeholde dækning af psykologhjælp. Det vil være beskrevet i policen, hvornår og hvad forsikringen dækker.
 • Danmark: Betaler du for en bedre dækning til den offentlige sygesikring Danmark yder de et tilskud til behandlingerne. Tilskuddet kan anvendes i kombination med en lægehenvsning. Læs mere om, deres dækning her.

Hvordan booker du en tid hos en psykolog?

At opsøge en psykolog begynder med at finde den rette for dig. Med eller uden henvisning, kan du booke en tid direkte hos psykologen. Vi hjælper dig gerne med at finde den rette psykolog til problematik – det er let at kontakte os. Vi vender tilbage indenfor 24 timer.

Konklusion

Denne artikel giver et overblik over, hvordan du bliver psykolog i Danmark og hvad arbejdet indebærer. Uanset om du søger hjælp eller en karriere inden for psykologi er der mange muligheder ved at vælge en uddannelse som psykolog. Har du selv behov for at sparring eller behandling for et problem er du velkommen til at kontakte os. Skriv lidt om, det du vil have hjælp til og vi vil matche dig med en erfaren psykolog.