Cool Kids og Chilled for børn og unge med angst

Behandling af angst hos børn og unge (teenagere)

Udover individuel behandling tilbyder vi behandling i gruppe med COOL KIDS og CHILLED. Vi tilbyder også individuelle Cool-Kids og Chilled forløb.

Cool Kids og Chilled; angstbehandling for børn og unge

Behandling af angst hos børn og teenagere med Cool Kids/Chilled programmet Programmet er udviklet på baggrund af forskning udført på Macquarie Universitetet i Sydney, Australien.

Cool Kids er for børn i alderen 7-12 år. Chilled er for de unge på 13-18 år. Begge forløb er baseret på kognitiv adfærdsterapi og har en veldokumenteret effekt i forbindelse med angstlidelser. Det er meget pædagogisk tilrettelagt og lettilgængeligt materiale for børn og deres forældre. Der tages udgangspunkt i at barnet deltager sammen med deres forældre.

Inden I optages i en Cool Kids gruppe vil der være en indledende visitationssamtale med henblik på at præcisere barnets udfordring og høre om jeres baggrund.

Cool Kids i Lyngby og København

 Vi tilbyder Cool Kids i Kgs Lyngby og København. Løbende opstart.

Hvor lang tid varer et Cool Kids forløb?

Cool Kids strækker sig over 11 sessioner af 2 timers varighed og der arbejdes med eksponering som det centrale. Hver session er typisk planlagt ugentligt.

Hvad får jeg af udbytte ved at deltage i Cool Kids?

 • Information om hvad angst er og hvad er er årsag til den.
 • En tæt og hensigtsmæssig forældre- barn relation.
 • Strategier og metoder til at håndtere angstprægede situationer
 • Behandling af fobier

Hvem kan deltage?

På baggrund af en visitationssamtale vurderer vi, om barnet – eller den unge – vil profitterer af forløbet. Vi bruger også samtalen til at sammensætte de enkelte grupper.

Det kræver ingen henvisning at deltage i vores forløb da vi er en privat psykolog praksis. Vi opretter løbende nye forløb så vi undgår at du venter for længe.

Hvor mange deltager?

I et typisk Cool Kids forløb deltager 5-6 jævnaldrende børn med deres forældre. Børnene møder børn med lignede angstproblematikker og forældrene får mulighed for at udveksle erfaringer og sparre med hinanden. Børn og forældre introduceres til de samme strategier og metoder, og familien får på den måde en fælles tilgang og et fælles sprog i forhold til barnets problematik. Det ses fra tidligere forløb at den fælles opmærksomhed på barnets vanskeligheder, og det at barnet får oplevelsen af, at andre børn kan have samme udfordringer, gør en stor forskel og skaber gode udviklingsmuligheder.

Hvilke temaer arbejdes med i Cool Kids?

 • Hvad er angst og forbindelsen mellem tanker, følelser og krop
 • Opstilling af målsætning for arbejdet med angsten
 • At lære at tænke realistisk
 • Bange tanker og rare tanker
 • Opmuntring til modig adfærd i stedet for bekymret adfærd
 • Se frygten i øjnene via eksponering
 • Kreativ eksponering ved hjælp af trappestiger
 • Åndedræts- og afslapningsøvelser
 • Lære at klare vanskeligheder og problemer
 • Arbejde med sociale færdigheder og selvsikkerhed

Mere information og tilmelding til Cool Kids og Chilled

Kontakt os nedenfor for mere information om Cool Kids og Chilled. Vi sætter normalt datoer for næste forløb i kolonnen til højre. Du er velkommen til at skrive til os så vi kan reservere en plads på det næste forløb.

Priser Cool Kids og Chilled

Forsamtale Kr 1.200,-

Forløb Kr 6.400,-

Prisen er for barn og familie samlet

Opstart i Lyngby

Cool Kids Lyngby

Onsdag d. 24.4. kl 16:30-18:30 

Mere info om Cool Kids og Chilled

Har du behov for mere information om Cool Kids og Chilled – så skriv til os nedenfor. Du får svar indenfor 24 timer.

Krypteret kommunikation*

4 + 6 =

+45 4245-4600

Lyngby Hovedgade 96, K3
2800 Kgs Lyngby
Vendersgade 4, 2. sal
1363 København K
Kirke Værløsevej 40
3400 Værløse