Cool Kids og Chilled

Forskningsbaseret kognitiv terapi til børn og unge. Behandling af angst. Individuelt, gruppe og online forløb. 

 

Angstbehandling børn og unge

COOL KIDS og CHILLED er kognitivt baserede behandlingsprogrammer til børn og unge.

Vi tilbyder hurtig opstart i individuelle forløb og opskrivning til grupper med løbende opstart. Bemærk at vi tilbyder indiviudelle Cool Kids / Chilled forløb online i hele landet.

Hvad er Cool Kids og Chilled?

Cool Kids og Chilled programmerne er udviklet på baggrund af forskning udført på Macquarie Universitetet i Sydney, Australien. Det er baseret moderne kognitive redskaber, målrettet behandling af angst. Programmet formidles på en aldersvarende måde.

Cool Kids er for børn i alderen 7-12 år. Chilled er for de unge på 13-18 år.

Det virker – veldokumenteret effekt

Forløbene har en veldokumenteret effekt i forbindelse med angstlidelser. Det er pædagogisk tilrettelagt og materialet er lettilgængeligt for børn og deres forældre.

Forældre lærer at støtte barnet

Der tages udgangspunkt i at barnet deltager sammen med deres forældre.

Børn og forældre introduceres sammen til strategier og metoder, og familien får en fælles tilgang og sprog i forhold til barnets problematik. Forældrene bliver på den måde “uddannet” til at støtte barnet bedst muligt i det, der opleves som svært.

Online Cool Kids og Chilled

Udover at vi kan tilbyde forløb på vores kontorer tilbyder vi individuelle Cool Kids og Chilled forløb online. Forløbet sker med krypteret videoforbindelse. Det er enkelt og hele familien får hjælp i deres eget hjem. Læs mere om online sessioner her.

Cool Kids indhold og udbytte

I kan forvente at få følgende udbytte af Cool Kids:

 • Information om hvad angst er og hvad er er årsag til den
 • En tæt og hensigtsmæssig forældre- barn relation
 • Strategier og metoder til at håndtere angstprægede situationer
 • Behandling af fobier

Temaer der arbejdes med

I løbet af Cool Kids behandlingen vil barnet arbejde med:

 • Angst og forbindelsen mellem tanker, følelser og krop
 • Målsætning for arbejdet med angsten
 • At lære at tænke realistisk
 • Bange tanker og rare tanker
 • Opmuntring til modig adfærd i stedet for bekymret adfærd
 • Se frygten i øjnene via eksponering
 • Kreativ eksponering ved hjælp af trappestiger
 • Åndedræts- og afslapningsøvelser
 • Lære at klare vanskeligheder og problemer
 • Arbejde med sociale færdigheder og selvsikkerhed

Opstart af forløb

Individuelle forløb

Vi tilbyder individuel behandling for dem, der gerne vil starte med det samme. Der er kort ventetid og vi kan ofte tilbyde første tid indenfor ca. 1 uge. Individuelle forløb giver mulighed for at skræddersy sessionerne til præcis jeres barns behov. Det giver større fleksibilitet.

Den første samtale er en visitationssamtale, hvor vi klarlægger barnets, udfordringen og jeres baggrund bedst muligt.

Hver session varer 50 min.

Grupperforløb

Ønsker I at deltage i en gruppe skriver vi jer op og starter løbende når vi har en gruppe. Når I skriver jer op til Cool Kids gruppe afholder vi en indledende visitationssamtale med henblik på at præcisere barnets udfordring og jeres baggrund.

I et typisk Cool Kids forløb deltager 5-6 jævnaldrende børn med deres forældre. Børnene møder børn med lignede angstproblematikker og forældrene får mulighed for at udveksle erfaringer og sparre med hinanden.

Hver session i gruppe varer 2 timer.

 

Priser: Cool Kids og Chilled

For at komme i gang afholdes en visitationssamtale som betales samtidig med samtalen. Samtalen varer 50 min.

Ønsker I at fortsætte i et gruppeforløb – og det vurderes at dit barn vil profittere – betales for hele behandlingspakken. Hver session i gruppe varer 2 timer.

Ønsker I at starte op i et individuelt forløb betales løbende per Cool Kids/ Chilled session. Hver session varer 50 min og vi tilpasser forløbet til præcis jeres barns behov.

Se gældende priser her.

Mere info om Cool Kids og Chilled

Har du behov for mere information om Cool Kids og Chilled – så skriv til os nedenfor. Du får svar indenfor 24 timer.


  Krypteret kommunikation?

  *Vælg ikke en privat kode - vi kan læse den.

  +45 4245-4600

  Lyngby Hovedgade 96, K3
  2800 Kgs Lyngby
  Vendersgade 4, 2. sal
  1363 København K
  Rådhustorvet 5, 2. sal
  3520 Farum
  Solrød Strandvej 92
  2680 Solrød Strand
  Kirketorvet 16
  4760 Vordingborg