Spørgsmål til psykologen

Jeg skal op til en eksamen der varer i 90 min. Eksamen er skriftlig og jeg skal svare på spørgsmålene med afkrydsning af fire svar muligheder.

Dvs at jeg har min lovsamling som eneste hjælpemiddel. Udfra dette skal jeg finde rette sted, slå op og udfra dette finde mulige svar udfra de følgende spørgsmål.

Tiden er knap og der er 45*4 spørgsmål.

Spørgsmålet er hvordan man øger sin paratviden ?

Er der værktøjer man kan bruge til at øge sin paratviden?

Psykogens svar

Dit spørgsmål er et af psykologiens store temaer: Nemlig hvordan lærer vi og tilegner os ny viden.

Mennesker har den egenskab at vi kan tilegne os viden ved at mentalisere – dvs. vi behøver ikke en direkte oplevelsesmæssig erfaring for at forstå og lære. Mennesker kan nøjes med en sproglig erfaring. Dette virker banalt men er helt unikt for mennesket – ingen dyr kan det samme.

For eksempel kan vi lære ikke at skal spise bestemte bær ved at en fortæller os at de er “giftige” og at vi blive “syge”. Det kan få os til at undlade at spise bærret uden at vi har selv har prøvet at blive syge eller har set en anden blive syg af at spise dem. Denne type læring er baseret på mentalisering – eller den tankemæssige kontekst – af “giftigt” og “syg”.

Næste gang vi er ude i naturen og ser forskellige bær er det hjælpsomt at informationen er lagret og at vi kan hente den frem igen så vi kan plukke de spiselige bær. Denne form for læring indeholder; eksponering, lagring, hentning og eksekvering.

Hvordan overfører man denne viden til dit spørgsmål om eksamen?

Paratviden; værktøjer til at tilegne sig, hente og eksekvere til eksamen

Jeg forudsætter at den type eksamen du skal til er baseret på mentalisering – dvs. ved at du læser om temaer du ikke har anden erfaring med end du læser. Det er anderledes end hvis du skal til eksamen i klaverspil hvor du kan have en direkte erfaring med det, du skal til eksamen i.

I det tilfælde at du skal til eksamen i noget du skal læse dig til handler det først og fremmest om at du skal eksponere dig selv for den viden du skal til eksamen i. Det betyder, at du skal læse pensum.

Hvordan øger jeg sandsynligheden for at jeg husker det jeg læser?

Du kan benytte dig af associationer til at øge din evne til at lagre og hente informationer.

Associationer – koblinger af viden

Ved at associere det vi lærer med andre temaer vil de yderligere koblinger hjælpe os med at huske.

Et illustrativt eksempel er brugen af ordlyd. Hvis du bliver bedst om at huske talrækken 1-0-2-4-2-0 kan du forlænge din evne til at genskabe talsekvensen ved at koble talrækken til noget andet som er lidt mere meningsfyldt. Prøv at med noget andet. Det kan være ordlyden “tito-fir-tyv”, som du nemt kan omsætte til 10-2-4-20 – dvs den samme talrække. De allerfleste mennesker vil have langt nemmere med at huske ordlyden fremfor talrækken.

Dette er et eksempel på hvordan vi kan øge vores paratviden af en talrække.

Når du tilegner dig viden vil du på samme kunne øge lagringstiden og din evne til at hente og eksekvere på viden når du associerer det til noget meningsfyldt. Jo mere des bedre.

Eksempler på at øge lagring og paratviden til eksamen

Når du læser er det derfor ofte en fordel når du kan associare den konkrete viden med andre meningsfyldte temaer. Det kan for eksempel være:

  • en begivenhed, der berører dig følelsesmæssigt (f.eks. en bestemt sag, hvis det er jura du læser)
  • et sted (det kan hvor en begivenhed har fundet sted)
  • sansemæssige indtryk du kan koble; smag, lugte, føle, billeder, lyde
  • “sjove” remser og eller ordlyde

Andre eksamens tips – gør eksamensperioden “rar”

Herudover er det ofte en fordel at gøre eksamensperioden så “rar” som mulig. Vi har brug for pauser og du kan drage fordel af et indrette dig så du giver plads til at du bruger pauser på at lave din ynglingsret, en god drik og at dyrke dine hobbies og venner – omend i mindre omfang. Det vil ofte gøre det til en mere motiverende eksamensperiode.

God læselyst!