Spørgsmål til psykologen

Er der fordele ved at give medicin til folk med psykiske lidelser. For eksempel antidepressiv medicin.
Hjælper det?
Hvilke ulemper er der ved at give folk medicin?
Kan du fortælle mig hvad lykkepiller og antidepressiv medicin er, så jeg har en nemmer forståelse for det?
Hvad gør lykkepiller?
Når man lider af psykiske lidelser kan man se det oppe i hjerne?

Psykologens svar

Ja – der er fordele, som er vist gennem en række studier. Studierne viser oftest at symptomerne reduceres.

Det er dog ikke det samme, som at fordelene altid opvejer ulemperne eller de såkaldte bivirkninger. Dvs. det er ikke ensbetydende med at det altid er det bedste valg at behandle med medicin.

Lykkepille – antidepressiv medicin (SSRI præparater)

Lykkepiller – SSRI præparater – påvirker hjernens serotonin balance. Udgangspunktet for behandlingen er, at der er en ubalance i hjernen. Senest er medicinindustrien i gang med at tilbyde en anden variant, hvor klienten får tilført Ketogan (ketobemidone) via næsespray og der er også studier igang med forsøg med LSD lignende præpærater. Hvordan stofferne præcist reagerer med hjernen er jeg ikke i stand til at forklare.

SSRI præparater er et af de mest anvendte præparater og der findes mange studier, der viser at det kan reducere angst og depressive symptomer.

Symptombehandling

Uanset effekten er der forskere, der peger på at medicinen alene er symptombehandling. Det er vanskeligt at påvise at der som udgangspunkt er noget galt med stofbalance i hjernen – selvom, flere stuider viser at når man tilføre medicin påvirker det humøret og de psykologiske symptomer.

Med symptombehandling menes, at medicinen ikke “fixer” det underliggende på samme måde, som gips hjælper med at et brækket ben kan hele. Det er en mulighed for at man skal blive ved at tage medicin for at få en effekt, når behandlingen alene er medicin.

Bivirkninger

Når man tager medicin er det også vigtigt at forholde sig til muligheden for bivirkninger. Det er normalt at opleve mere eller mindre gennemgribende bivirkninger over tid. Nogle af de bivirkniger jeg oftest hører klienter tale om, er de bliver mere “ligeglade”. Trise, angste situationer føles ikke så intest – og det gør glade oplevelser heller ikke. Samlet set er det vigtigt at fordelene opvejer ulemperne.

For et kritisk perspektiv prøv for eksempel at læse mere om det arbejde Robert Whitaker har lavet. Der er f.eks. studier, der viser at efter ca 11 måneder så virker Mindfulness ligeså godt som ADHD medicin og at der rapporteres stigende omfang af bivirkninger med tiden, hvor Mindfulness ikke har nogen bivirkninger.

Kombination

Det er svært at gennemskue, hvornår det er værd at tage medicin som eneste behandlingsform eller i kombination med psykoterapi. Det er mange faktorer der spiller ind som f.eks. graden af belastningsreaktion, hvilke bivirkninger man oplever og økonomien til at få systematisk og intensiv terapi.

Der findes belæg for, at ved højere grader af psykologisk belastning kan en kombination af medicin og psykoterapeutisk være særlig hjælpsomt. Når medicinen kan hjælpe med at gøre det lettere at skabe nogle svære og meningsfulde forandringer er det svært ikke at tænke, at man så vil kunne trappe ud og havne et bedre sted uden medicin.

Udskrivning af medicin

Psykologen er ikke bemyndiget til at udskrive medicin. Psykologen kan anbefale at klienten opsøger egen læge med hanblik på at lægen afklarer, om klienten er egnet til at modtage medicin når klienten ikke oplever den ønskede forandring gennem psykoterapi.

Flere spørgsmål

Er du i tvivl om din psykoterapi hjælpe anbefaler jeg at drøfte det med din behandler. Er du interesseret i at undersøge muligheden for medicin eller hører mere om bivirkningerne, anbefaler jeg at du tager snakken med egen læge.