Børnepsykolog | Behandling af børn og unge

Cool-Kids og psykolog til børn, unge og teenagere

Vi tilbyder “Cool-kids” forløb og behandling af af angst, stress, depression og lavt-selvværd hos børn, unge og teenagere.

Børnepsykolog

Vi har børne og familiepsykologer tilknyttet alle vores kontorer. Der er nemt at komme til med offentlig transport og vi har plads til at have barnet og evt. forældre samlet.

Cool-Kids – Behandling af angst  hos børn, unge og teenagere

Vi tilbyder Cool-Kids forløb i København og Lyngby. Herudover tilbyder vi det også online via video (f.eks. Skype).

Angst hos børn, unge er en almindelig problematik som kan lære at håndtere mere hensigtsmæssigt så den ikke står i vejen for det, som barnet gerne vil opnå. Vi har hjulpet mange børn, unge og voksne med håndtering af angst.

Cool Kids og Chilled er behandlingsprogrammer til børn og unge med angst udviklet af en forskningsgruppe med henblig på behandling af angst, depression og eller adfærdsvanskeligheder.

I den individuelle behandling benytter vi bl.a. virksomme pædagogiske og psykologiske metoder fra hhv. Cool Kids og Mind My Mind.

I angstbehandlingen arbejdes der blandt andet med følgende emner

  •  Hvad er angst og forbindelsen mellem tanker, følelser og krop
  •  Opstilling af målsætning for arbejdet med angsten
  •  At lære at tænke realistisk
  •  Bange tanker og rare tanker
  •  Opmuntring til modig adfærd i stedet for bekymret adfærd
  •  Se frygten i øjnene via eksponering
  •  Kreativ eksponering ved hjælp af trappestiger
  •  Åndedræts- og afslapningsøvelser
  •  Lære at klare vanskeligheder og problemer
  •  Arbejde med sociale færdigheder og selvsikkerhed.

Behandling af stress | Børn, unge og teenagere

Et stigende antal teenagere, unge og voksne oplever i disse år at føle sig stressede. Nogle af symptomerne kan være ondt i hovedet eller i maven. Øget træthed, søvnproblemer og manglende energi. Dette kan føre til koncentrationsbesvær og/eller præstationsangst. Der kan opstå en indesluttethed eller tristhed og manglende lyst til det sociale liv. Og stressfølelsen kan gå ud over dit selvværd og din tro på dig selv. Stress er en alvorlig tilstand, som kræver behandling. Med den rette behandling kan du komme på den anden side af den stressede tilstand og opleve energi, velvære og tro på dig selv.

Stress opstår når der ikke er balance mellem de krav og udfordringer, du stilles overfor i dagligdagen og dig selv og dine ressourcer.

For teenagere og unge kan stress kan opstå i forbindelse med forældres skilsmisse, for høje krav til dig selv eller i konkurrence med søskende eller venner/veninder. For voksne opstår stress ofte i forbindelse med høje krav på arbejdspladsen, mange bolde i luften og i kombinationen mellem arbejdsliv og familie/privatliv. Stress handler også rigtig meget om dine tanker. Du kan have uhensigtsmæssige tankemønstre som bekymringer, spekulationer, negative tanker og grublerier. Disse kan køre i ring og i en negativ spiral, som stresser dig.  Vores hjerne kan ikke kende forskel på, om det er tanker eller virkelighed, hvilket betyder at kroppen begynder at producere stresshormoner, som sendes ud i kroppen.

Vi kan hjælpe med stressreducerende metoder der giver dig redskaber og veje til at håndtere din stress og forebygge at den udvikler sig. Du får hjælp til at udgå at komme i en lignede situation igen.

Forældrekompetencer og rådgivning

Vi tilbyder familier rådgivning og træning i, det at være forældre. Det kan være til børn der er med eller uden særlige udfordringer. Rådgivningen er helt konkret i forhold til din situation.

Forældrekompetenceundersøgelser og børneundersøgelser

 Vi tilbyder undersøgelser til kommuner samt rådgivning af familier, som står overfor en undersøgelse. Har du allerede fået foretaget en undersøgelse kan vi også hjælpe med at læse og vurdere indholdet. Det kan være med henblik på, hvordan du bedst kan arbejde videre med resultaterne. Vi kan også hjælpe med at undersøge kvaliteten af eksisterende undersøgelser.

Social færdighedstræning | Bedre relationer og mindre ensomhed

Det sociale liv er grundlæggende for al udvikling. Trives barnet socialt og får noget positivt ud af relationerne til andre? Hvis ikke barnet trives socialt, kan det have mange følgevirkninger. Det kan gå ud over dit overskud til det faglige område i skolen. Og det kan gå ud over selvværdsfølelse og evnen til at stå op for sig selv. Føglevirkningerne er ofte en følelse af ensomhed og utilstrækkelighed.

Via social træning vil barnet lære at få bedre relationer og at turde tage sociale initiativer. Er barnet genert eller tilbageholdende kan det påvirke de sociale relationer og faglige niveau. Du får redskaber til at navigere på den mest optimale måde iblandt venner og veninder. Og til at opnå de bedste resultater ud fra barnets ressourcer og formåen.

Diagnose – mit barn har fået en diagnose, hvad betyder det?

Har dit barn fået en diagnose? Vi hjælper dig med at forstå; hvad det betyder for barnet i praksis og hvordan I bedst muligt kan støtte op om barnet og dets udvikling.

Børn, unge og familier

Vi hjælper dit barn og familie til at takle udfordringer og fungerer optimalt i et fællesskab.

Børnepsykolog Karen Møller Vium

Kontakt børnepsykolog

Kontakt børnepsykolog med speciale i børn og ungeområdet

Vi har mange års erfaring med behandling af børn og unge. Vi tilbyder behandling i gruppe, individuel og sammen med familien.

Krypteret kommunikation*

6 + 1 =

+45 4245-4600

Lyngby Hovedgade 96, K3
2800 Kgs Lyngby
Vendersgade 4, 2. sal
1363 København K
Kirke Værløsevej 40
3400 Værløse