Stress og stressbehandling; psykologens guide

Stress er en naturlig del af livet, men når det ikke bliver håndteret korrekt, kan det få længerevarende og betydelige konsekvenser for både fysisk og mental sundhed. Med denne guide ønsker vi at give dig en forståelse af stress, behandlingsmuligheder og hvad du kan forvente af et behandligsforløb.

 

Hvad er psykologisk stress?

Psykologisk stress – eller en såkaldt psykologisk belastningsreaktion – refererer oftest til en lang række specifikke og uspecifikke symptomer. Symptomerne inkluderer både fysiske og indre psykologiske symptomer. De mest almindelige fysiske symptomer omfatter:

 • øget hjertebanken
 • hovedpine
 • ømhed i kroppen og muskelsmerter
 • autoimune reaktioner forårsaget af nedsat immunforsvar

I nogle tilfælde opstår, der også neurologiske forstyrrelser, der giver en fornemmelse af svimmelhed og eller forstyrrelser af synet som f.eks. lys eller prikker.

Indre psykologiske symptomer er ofte:

 • angst og uro
 • søvnforstyrrelser
 • tankemylder
 • koncentrationsbesvær
 • glemsomhed
 • manglende motivation en oplevelse af håbløshed og meningsløshed – herunder depression
 • en fornemmelse af, at opgaver der tidligere var overkommelige nu er uoverskuelige
 • følelserne sidder udenpå tøjet – f.eks. mere grådlabil og irritabel
 • vanskeligheder ved at tage initiativ til aktiviteter
 • manglende lyst til sex
 • en oplevelse af, at være ved siden af sig selv

Samlet set, kan stress optræde i mange forskellige former, som er meget individuelle. Samme symptomer kan også optræde i forbindelse med sygdom eller som bivirkning af medicin. Det er derfor altid vigtigt at søge lægehjælp til at afdække årsagen.

Årsager til psykologisk betinget stress

Når du har fået afklaret at, symptomerne er psykologisk betinget og ikke foråsaget af f.eks. sygdom ligger der en opgave med at forstå, hvordan du er endt i den pågældende situation.

Ofte ligger forklaringen i en lang række forskellige handlinger og fælles for handlingerne er, at de kræver tankevirksomhed – at vi løser problemer med vores hjerne. Nogle af de almene faktorer inkluderer arbejde, sociale medier og alt det vi har fantasi til at bekymre os om. Det betyder at vi både kan udvikle stresssymptomer på sofaen og i et hektisk arbejdsmiljø.

Den mest almindelige process, er at vi gradvist øger den tid vi bruger på at løse ting og samtidig tager væk fra de aktiviteter, hvor vi lader op. F.eks. bruger mere tid på arbejdet og aflyser café besøg med vennerne. Andre livsændrerne faktorer som børn er også en almindelig kilde til stress – når man både vil være forældre og arbejde, som om man ikke har børn.

Skal jeg sygemeldes pga stress?

Når du har fået klarlagt af du er ramt af stress er det næste spørgsmål om du har behov for en sygemelding. Typisk vil det den stressramte være særdeles tilbageholden med at tage en sygemelding. Det ligger nærmest i årsagsbeskrivelsen – stressramte er typisk meget pligtopfyldende og en sygemelding vil føles som et svigt eller man vil være bange for at forbigå nogle muligheder. Den stressramte vil ofte have en irrationel oplevelse af, at eget helbred ikke er helt så vigtigt at handle på, som en forestående arbejds opgave.

At prioritere helbred og velvære fremfor gøremål

Den første øvelse er at tage stilling til, om du som stressramt ønsker at prioritere dit helbred selvom og uanset, de måske vil have konsekvenser arbejdsmæssigt. Det er vigtigt at klarlægge at vi ikke kan vide, hvilke konsekvenser en sygemelding faktisk har på forhånd.

Varigheden af symptomer

Herfter er det væsentligt at se på, hvor længe du har haft symptomer på stress og hvor hurtigt du føler dig symptom fri. Er en weekend f.eks. nok til at alle symptomer er væk kan det være, du ikke behøver en sygemelding. Måske kan du håndtere det ved at afstemme opgaver med din leder og prioritering af aktiviteter, der lader dig op.
Forsvinder symptomer ikke i løbet af en weekend og har du bemærket dem i flere uger er det en god idé at søge hjælp til afklare om du har brug for en sygemelding.

Hvis jeg er sygemeldt vil jeg bekymre mig

Man skal heller ikke underminere oplevelsen af, at det kan være vanskeligt at melde sig syg og nogle gange er det bedre, at beholde en grad af kontakt med arbejdet fordi bekymringerne om, hvad der sker på arbejdet eller ens job, hvis man er væk kan være nogle meget svære bekymringer at håndtere.

At træffe beslutningen om en stresssygemelding

Det egen læge eller en psykolog kan i samarbejde med dig vurdere, hvad der vil være hjælpsomt i din situation. Når du er sygemeldt er det ligeledes vigtigt at tænke på, at tilrettelægge en afpasset opstart. Det vil give dig bedst muligheder for at vende tilbage til arbejdet uden tilbagefald. Din psykolog vil ofte kunne hjælpe dig med at sammensætte en fornuftig opstartsplan evt. i samarbejde med din arbejdsgiver.

Hvad indeholder stressbehandling?

Stressbehandling er typisk bygget op omkring flere temaer. De indledende er hovedsageligt rådgivende og vejledende, hvor der i følgende sessioner kan indgå psykoterapi, der kan hjælpe klienten til at forandre den måde klienten prioriterer og håndterer pres fra omgivelser.

Er forløb skal ruste den stressramte med en forståelse af;

 1. symptomer
 2. årsag
 3. egnede stresshæmmende øvelser og aktiviteter
 4. hvordan klienten fremadrettede kan forebygge og håndtere krav fra omgivelserne

Det helt overordnede fokus er en forandring af symptombilledet genem handling og indsigt; konkret kan det indeholde Mindfulness øvelser, fokus på motion, kost, aktivering af sociale relationer og hobby – udover terapi. I arbejdet med psykologen vil du sammensætte redskaber, der kan hjælpe dig ud af stress.

Husk på, at udover det aktive arbejde du laver er tid en vigtig faktor i reduktion af symptomer. Det tager tid at hele og restituere og den stressramte må ofte ruste sig med tålmodighed.

Hvor lang tid tager behandling af stress

Et forløb indeholder i gennemsnittet 5 – 7 samtaler og løber over en periode fra 6 uger til flere måneder afhængig af symptomerne og hvordan værktøjerne virker for den belastede.

Samtalerne afholdes typisk ugentligt de første 3-5 uger og indtil klienten er blevet rustet med forståelse og værktøjer til at arbejde mere selvstændigt. Herefter, vil man typisk afholde samtaler med 3-4 uger mellemrum mhp at følge op og sikre sig at klienten er på vej ud af stress.

I forhold til symptomreduktion er det ikke forventeligt at alle symptomerne er væk når behandlingen afsluttes. Symptomernes varighed kan variere fra nogle få uger til op mod ét år og i nogle få tilfælde vil visse symptomer forbliver kroniske.

Professionel stressbehandling

Er du på udkig efter stressbehandling find en med erfaring i at arbejde med stress. Behandling af stress indeholder ofte en større rådgivningsdel, der kræver specialviden – og en uddannet terapeut eller psykolog er ikke nødvendigvis rustet til opgaven.

Du kan også finde professionelle online stress selvhjælps programmer som f.eks. dette udbudt af teletreet.dk.

Opsummering

Hvis du oplever stress, er det vigtigt ikke at ignorere symptomerne. Det er især vigtigt at være opmærksom på, hvor hurtigt symptomerne aftager og om de i løbet af de seneste uger er aftagende. Er symptomerne permanente eller tiltagende, er det en god idé at tage skridtet og søge hjælp hos din egen læge og eller psykolog med erfaring indenfor stress.

Behandlingen af stress består af rådgivning og terapi. Husk at i de allerfleste tilfælde er samtlige symptomer reversibel og du vil vil med en hurtig indsats kunne reducere symptomerne og lære, hvordan du på en hensigtsmæssig måde kan håndtere psykologisk belastning fremadrettet.

Du er altid velkommen til at kontakte nedenfor, hvis du har spørgsmål eller brug for at starte behandling hos psykolog.

Kontakt psykolog

Har du behov for en aftale eller afklaring på et spørgsmål så skriv til vores psykologer. Vi kan matche dig med en psykolog på baggrund af din problematik. Du får svar indenfor 24 timer.

  Krypteret kommunikation?

  *Angiv kode på 8 karakterer - koden er synlig for os.

  Vælg kontor for mere info

  Lyngby Hovedgade 96, K3
  2800 Kgs Lyngby
  Vendersgade 4, 2. sal
  1363 København K
  Rådhustorvet 5a, 2. sal
  3520 Farum
  Solrød Strandvej 92
  2680 Solrød Strand
  Goldschmidtsvej 1, 1.th.
  4760 Vordingborg
  Færgeparken 21
  3600 Frederikssund