Acceptance and Commitment Therapy (ACT) behandling hos psykolog

Behandling med ACT (Acceptance and Commitment Therapy)

ACT har en påviselig behandlingseffekt på en lang række almindelige og kliniske problematikker som f.eks. livskriser, samlivsudfordringer, lavt-selvværd, stress, depression, angst, OCD, kronisk smerte, epilepsy, skizofreni og personlighedsforstyrrelser.

Hvad er ACT?

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) tilhører den tredje bølge af kognitiv adfærdsterapi (som bl.a. også indeholder Mindfulness). Det er en transdiagnostisk model, der bygger på almenmenneskelige principper, hvor man undersøger samspillet mellem tanker, følelser og sansemæssigt indhold og den måde man forholder sig til det i forskellige situationer. Ved at forstå sammenhængen og triggere kan man fokusere behandlingen.

Heling sker gennem opbygningen af kapacitet til at håndtere triggere mere hensigtsmæssigt samtidig med at man sigter efter et meningsfyldt og rigt liv. Det er således ikke indholdet per se der ses som problemfyldt – det er måden indholdet håndteres på.

Formidling af ACT

Metode og terapi formidles gennem oplevelsesorienterede øvelser. Dette er i kontrast til mere klassiske former for kognitive terapier samt de manual baserede former, hvor terapeuten er ekspert på klientens problem og terapien består af en stor del undervisning og vejledning.

Den oplevelsesbaserede tilgang betyder at terapeuten benytter mange praksisnære øvelser. Øvelser skræddersyes til den enkelte klients forståelsesramme og problem. Gennem øvelser får klienten erfaring med at håndtere triggere og situationer. Redskaber og øvelser i terapien læner sig tæt op af klientens problemer i verden udenfor terapirummet. Det gør redskaberne direkte anvendelige i forhold til de problemer klienten oplever i hverdagen.

Psykolog med speciale i ACT

Vores psykologer er specialister i ACT. Det betyder at vi både tilbyder terapi indenfor denne forståelsesramme og videreuddanner psykologer indenfor Acceptance and Commitment Therapy. Vi tilbyder specialistkurser, workshops og oplæg til virksomheder mhp at skabe forandringer, velvære og mening.

På klinikken har vi tilknyttet en “peer reviewed ACT trainer” – Max Bøhling. Titlen indbefatter at træneren har haft flere tusinde timers erfaring med ACT behandling og at psykologen har afholdt internationale og nationale workshops overværet af nogle af de ACT trænere, som har været med til at udvikle metoden.

Har du behov for terapi, kurser, supervision eller andet indenfor metoderammen kan du nemt bestiller en tid via vores sikre kontaktformular.

Video præsentation af ACT (Acceptance and Commitment Therapy)

Nedenfor kan du se en kort introduktion til Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Videon er præsenteret af psykolog Max H Bøhling

Andre ressourcer om ACT

Er du interesseret i at fordybe dig mere i Acceptance and Commitment Therapy kan du finde nogle ressourcer nedenfor:

Kontakt ACT psykolog

Har du behov for en aftale med en psykolog, der er specialist i ACT eller har du et spørgsmål kan du skrive til vores psykologer. Når du kontakter os så skriv at du er interesseret i at arbejde med Acceptane and Commitment Therapy (ACT). Du får svar indenfor 24 timer.

Krypteret kommunikation*

11 + 14 =

+45 4245-4600

Lyngby Hovedgade 96, K3
2800 Kgs Lyngby
Vendersgade 4, 2. sal
1363 København K
Kirke Værløsevej 40
3400 Værløse